Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Spolek výtvarných umělců Mánes

Spolek výtvarných umělců Mánes

Nejstarší a patrně nejznámější český umělecký spolek, jenž funguje dodnes, pyšní se svou dlouhou historií a členstvím předních českých umělců.


Autor: Josef Mirovský.
Podrobné informace

Spolek výtvarných umělců Mánes, běžně známý pod zkratkou SVU Mánes, byl založen na jaře roku 1887 jako sdružení studentů pražské Akademie výtvarných umění (AVU) a Uměleckoprůmyslové školy (dnes VŠUP, UMPRUM). Předstupněm byl spolek Škréta, ustavený českými studenty výtvarné akademie v Mnichově. Prvním předsedou byl manifestačně zvolen o generaci starší Mikoláš Aleš, který tuto pozici zaujímal dlouhých 10 let (do roku 1896). Sdružení bylo zpočátku volnější, pořádalo společné neformální akce a vydávalo alba z výstav. Později byl založen vlastní časopis Volné směry, jenž se stal prvním českým uměleckým časopisem. Od roku 1908 byl vydáván měsíčník Styl, věnovaný české architektuře a užitému umění. Na přelomu 19. a 20. století se spolek stal nejvýznamnější českou uměleckou institucí a začal ovlivňovat kulturní dění české společnosti.

Sdružení kladlo důraz na kvalitu výtvarného díla a na rozvoj českého umění. Členové spolku deklarativně odkazovali na dílo Josefa Mánesa a Mikoláše Alše. I přesto, že ve spolku dominovalo vlastenecké cítění, jeho členové sledovali moderní zahraniční tendence a seznamovali českou společnost s avantgardními uměleckými směry. Stále fungující SVU Mánes je v současné době považován za součást české kultury a historie českého národa.

Mezi členy spolku patřili, alespoň v určitých etapách své umělecké dráhy, přední čeští malíři, sochaři, architekti, historici umění a další výtvarníci: František Bílek, Josef Čapek, Emil Filla, Josef Gočár, Otto Gutfreund, Pavel Janák, Jan Kotěra, Rudolf Kremlička, Bohumil Kubišta, František Kupka, Josef Lada, Vojtěch Preissig, Jan Preisler, Antonín Procházka, Antonín Slavíček, Stanislav Sucharda, Josef Šíma, Václav Špála, Jan Štursa, Jindřich Štyrský, Max Švabinský, Toyen, Jan Zrzavý aj.

Použité zdroje
BOŘECKÝ, Jindřich, Lucie GOČÁROVÁ a Václav ŠPALE, ed. Spolek výtvarných umělců Mánes 1887-2007. Praha: S.V.U. Mánes, [2007]. ISBN 978-80-254-0738-7.
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.