Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Stanislav Sucharda

Stanislav Sucharda

Český symbolistický sochař, jedna z nejvýznamnějších osobností českého sochařství na přelomu 19. a 20. století.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*12. 11. 1866 Nová Paka – 5. 5. 1916 Praha

 

Stanislav Sucharda pocházel z významné sochařské rodiny Suchardových. Zkušenosti získal na pražské Průmyslové škole u profesora Josefa Maudra, poté na vídeňské Akademii výtvarných umění. V letech 1886–1892 studoval v ateliéru nejvýznamnějšího českého sochaře Josefa Václava Myslbeka na Uměleckoprůmyslové škole (dnes VŠUP, UMPRUM). Od roku 1899 působil na stejné škole jako profesor. Vyučoval také na nově založené medailérské škole patřící k pražské Akademii výtvarných umění (AVU). Byl členem a později i předsedou Spolku výtvarných umělců Mánes, jehož schůzky pořádal ve své vile v Bubenči, postavené začátkem 20. století Janem Kotěrou. Dále byl členem redakce časopisu Volné směry a roku 1913 byl přijat do České akademie věd a umění. Během svého života získal řadu ocenění na mezinárodních medailérských výstavách (v Bruselu, Gentu).

Suchardovu tvorbu silně ovlivnilo dílo jeho učitele Myslbeka. V raných pracích je patrný vliv neorenesance. V pozdější tvorbě se přikláněl k secesi a byl inspirován tvorbou francouzského sochaře Augusta Rodina. Sucharda se věnoval především sochařským portrétům, pracoval také na reliéfech, medailích a plaketách (čtvercová destička zdobená reliéfem). V reliéfní tvorbě dosáhl malířského efektu pomocí kombinování materiálů. Svěřeny mu byly i monumentální zakázky. V roce 1898 zvítězil spolu s Aloisem Dryákem v soutěži o výstavbu pomníku Františka Palackého v Praze na stejnojmenném náměstí. Toto velkolepé dílo je považováno za jeho vrcholnou práci. Jednotlivá sousoší představují alegorie Slávy, Bílé hory, Útlaku a Vzdoru. Původně s pomníkem korespondovala Myslbekova sousoší inspirovaná tématy z české mytologie osazená na pylonech Palackého mostu, posléze však přemístěná.

Použité zdroje
DOLANSKÁ, Karolína et al. České moderní a současné umění 1890-2010. V Praze: Národní galerie, 2010. 2 sv. ISBN 978-80-7035-325-7.
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
KRUMMHOLZ, Martin. Stanislav Sucharda 1866-1916: tvůrčí proces. Praha: Národní galerie Praha, 2020. 121 stran. ISBN 978-80-7035-756-9.
ŠVÁCHA, Rostislav et al. Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae societas, 2017. 991 stran. ISBN 978-80-88283-02-7.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.