Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Šternberkové

Šternberkové

Jeden z nejstarších dosud existujících panských rodů v Čechách, zmiňovaný již od 12. století.


Erb rodu Šternberků. Autor: Michelangelo2204, licence CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sternberkove_1000.png
Podrobné informace

Počátky rodu Šternberků sahají do první poloviny 12. století k Diviši z Divišova, který byl přítelem a rádcem knížete Soběslava I. Divišovi potomci (od roku 1242 uvádění jako páni ze Šternberka) postupně získali rozsáhlé majetky ve středních Čechách, na severní Moravě a ve východních Čechách a počítali se mezi nejvýznamnější šlechtické rody obou zemí. V druhé polovině 13. století se od české větve oddělila větev moravská (sídlila na dnešním hradě Šternberk nedaleko Olomouce), která však vymřela v roce 1544. Za husitských válek patřili k předním podporovatelům katolické strany a krále Zikmunda, později naopak stáli v čele odboru proti husitskému králi Jiřímu z Poděbrad. Jako věrní katolíci si své společenské postavení udrželi i po bitvě na Bílé hoře a v roce 1661 byli povýšeni do stavu říšských hrabat. V 18. a 19. století patřili k důležitým podporovatelům českého národního obrození – s řadou obrozenců udržovali blízký vztah a sehráli důležitou roli při založení Národního muzea, jemuž věnovali několik cenných sbírek.

Svou spřízněnost s českým prostředím prokázali Šternberkové i ve 20. století, když se v době ohrožení Československa nacistickým Německem odmítli hlásit k německé národnosti a spolu s dalšími představiteli vlastenecké šlechty otevřeně deklarovali věrnost republice. Po únoru 1948 jim byl komunisty zabaven majetek, v roce 1992 však mohli jeho značnou část restituovat. V současnosti rod vlastní zámky Zásmuky, Častolovice, Jemniště a Český Šternberk. Jsou tak jediným rodem v Čechách, jehož někteří členové drží již od středověku své původní rodové sídlo.

Významní představitelé:

  • Zdeslav z Divišova/ze Šternberka (1263) – člen družiny krále Přemysla Otakara II. a králův nejvyšší číšník, zakladatel hradu Český Šternberk.
  • Zdeněk Konopišťský ze Šternberka (1476) – nejvyšší purkrabí pražský, vůdce českého poselstva do Francie v roce 1457. Zakladatel Zelenohorské panské jednoty – spolku českých katolických šlechticů, který bojoval proti králi Jiřímu z Poděbrad.
  • Václav Vojtěch ze Šternberka (1643–1708) – nejvyšší zemský sudí Království českého, první držitel Řádu zlatého rouna z řad Šternberků a významný mecenáš, s jehož jménem je spojena stavba trojského zámku.
  • Kašpar Maria Šternberk (1761–1838) – významný přírodovědec, podporovatel českého národního obrození a spoluzakladatel Národního muzea.
  • Zdeněk Sternberg (*1923) – současný vlastní hradu Český Šternberk, kde i poté, co mu byl za komunistického režimu znárodněn, působil jako kastelán.

 

 

Použité zdroje
ANTONÍN, Robert et al. Encyklopedie českých dějin: osobnosti, fakta a události, které utvářely naši historii. Vyd. 1. Praha: Reader's Digest Výběr, 2008. 520 s. ISBN 978-80-86880-65-5.
JUŘÍK, Pavel. Šternberkové: panský rod v Čechách a na Moravě. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2013. 206 s. Universum. ISBN 978-80-242-4065-7.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.