Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Štramberské uši

Štramberské uši

Tradiční pečivo chráněné Evropskou unií.


Podrobné informace

Štramberské uši jsou cukrářský výrobek zhotovený z těsta, které připomíná těsto perníkové a které se připravuje z mouky, cukru, medu a koření. V současnosti se uši vyrábějí tradičně válením těsta nebo jeho litím. Z těsta se vytvarují malá kolečka, která se po upečení ještě teplá ohnou do kornoutu tvarem připomínajícího lidské uši. Tradičně se pečou na Moravě ve Štramberku u Kopřivnice.

Vznik Štramberských uší je svázán s pověstí o událostech, k nimž mělo dojít ve Štramberku v roce 1241, kdy město oblehli Tataři. Tatarská vojska plenila okolní obce a vraždila obyvatelstvo, jemuž Tataři uřezávali uši. Obyvatelé se shromáždili na blízkém kopci Kotouč, který Tataři oblehli. Na svátek Nanebevzetí Panny Marie přišel silný liják. Štramberští prokopali hráz rybníka a obléhatelé se utopili. Obyvatelé Štramberka našli na místě tatarského ležení jen pytle s uřezanýma lidskýma ušima. Na paměť tohoto vítězství štramberští pořádají vždy na svátek Nanebevzetí Panny Marie slavnou pouť a pečou sladké Štramberské uši. Dnes pochoutka získala evropskou ochrannou známku PGI – chráněné zeměpisné označení.

Použité zdroje
http://www.stramberk.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0trambersk%C3%A9_u%C5%A1i

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.