Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Svaťák

Svaťák

Svaťák neboli svatý týden – týden studijního volna pro studenty před ústní částí maturitní zkoušky


Podrobné informace

 

Pro studenty středních škol a žáky učebních oborů s maturitou je maturita vyvrcholením jejich studia. První maturitní zkoušky v habsburské monarchii byly zavedeny v první polovině 19. století na gymnáziích a později i na dalších typech středních škol. Dnes je maturita podmínkou k přijetí na vysokou školu a je považována za určitý mezník v životě jednotlivce a přechod do světa dospělých. Student musí zvládnout velkou sumu informací, projevit trpělivost při učení a rozvahu při zkoušení. Říká se jí také zkouška dospělosti – výraz maturita pochází z latinského slova maturitas, tedy zralost. Podoba maturitní zkoušky je dnes i předmětem politických šarvátek ve sněmovně. V současnosti má tato zkouška dvě části: písemnou a ústní.

Maturitě provázejí mnohé rituály a zvyky. Střední školy spolu se studenty tradičně pořádají v předcházející plesové sezoně maturitní ples, jehož součástí je i stužkování či šerpování maturantů a nyní též imatrikulace studentů prvních ročníků. V den ukončení výuky pořádají někteří maturanti průvody městem nebo zábavné dopoledne („poslední zvonění“) ve škole. Žáci se tak se studentským humorem, s ironií a parodováním učitelů loučí se svou školou.

Týden před ústní zkouškou mají studenti studijní volno, tzv. svatý týden neboli svaťák (věřící v katolické církvi svatým týdnem označují pašijový týden před Velikonocemi), aby se mohli připravit na náročné ústní zkoušky.

Maturanti některých škol vystavují ve výlohách obchodů humorně pojatá tabla.

Maturitní období končívá maturitním večírkem. Spolužáci se loučí mezi sebou i se svými pedagogy. V poslední době se šíří i tradice abiturientských srazů, večírků, na nichž se v určitých intervalech scházejí bývalí spolužáci a vzpomínají na svoje školní léta.

 

Použité zdroje
Vondrušková Alena, Rodinné svátky a oslavy, Praha, Albatros 2010
https://ihned.cz/c3-18456960-000000_d-18456960-maturity-a-svaty-tyden
https://www.studentmag.cz/svatak-2013-jak-prezit-posledni-tyden-pred-maturitou-a-dohonit-bycha/

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.