Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Svaz českých fotografů

Svaz českých fotografů

Největší fotografická organizace v České republice, která zastřešuje především amatérské, ale také profesionální fotografy.


Sídlo Svazu českých fotografů na adrese Fügnerovo náměstí 1866/5, Praha. Autor: Markéta Kraevská
Podrobné informace

Svaz českých fotografů (SČF) navazuje na tradici Svazu československých klubů fotografů amatérů a Svazu československých fotografů. Je největší fotografickou organizací v České republice a sdružuje především amatérské, ale též profesionální fotografy a příznivce fotografie.

Jedná se o dobrovolný a samosprávný spolek, členství v něm je podmíněno zaplacením správního poplatku. Příjmy ze své činnosti používá svaz výhradně pro spolkovou činnost, a to včetně správy svazu. Členové SČF mohou vystavovat na členských výstavách, publikovat v ročence SČF, účastnit se soutěží, seminářů i besed, pořádaných za účelem zvyšování jejich odborné i umělecké úrovně, a publikovat na stránkách svazu.

SČF také pořádá fotografické soutěže výstavy a dokumentuje rozvoj fotografie tím, že udržuje a rozšiřuje Sbírku fotografií SČF, založenou již v roce 1981. Posláním sbírky je vytvořit autentický pohled na vývoj české fotografie a zachytit pro budoucnost stav jednotlivých tvůrčích etap. Do sbírky se zařazují černobílé a barevné pozitivy, diapozitivy, negativy, tisky, obrazové datové soubory uložené na elektronických nosičích i fotografická umělecká díla prezentovaná v dalších formách. Sbírka je uložena v Národním archivu v Praze a soustřeďuje kolem 11 000 exponátů od více než 1000 autorů.

Použité zdroje
Svaz českých fotografů [online] [cit. 2. 6. 2020]. Dostupné z: https://scf.cz/

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.