Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
TONAK

TONAK

Světově proslulý český výrobce plstěných klobouků z Nového Jičína, navazující na tradici továrny rodiny Hückelů. Přední dodavatel kloboukových polotovarů pro firmy Borsalino a Stetson či návrháře Philipa Treacyho.


Továrna Tonak. Tonak.
Podrobné informace

TONAK je světově proslulý český výrobce plstěných klobouků, baretů, čepic, fezů a jiných pokrývek hlavy. Sídlí ve městě Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. Je to nejstarší kloboučnická továrna na světě. Firma založená v roce 1799 Johannem Nepomukem Hückelem, známá později jako Johann Hückel’s Söhne, používala jako první v habsburské monarchii při výrobě klobouků parní stroje. V dobách největšího rozkvětu kloboučnického řemesla měl podnik v Novém Jičíně 3000 zaměstnanců a vyvážel své zboží do celého světa. Byl tak po Baťových závodech druhým největším výrobním podnikem v českých zemích. Klobouky vyrobené v továrně Hückel se dodávaly na habsburský císařský dvůr a nosila je řada významných osobností, mezi něž patřili Tomáš Garrigue Masaryk či Winston Churchill.

Po druhé světové válce byla Hückelovým, kteří se hlásili k německé národnosti, továrna znárodněna a vznikl podnik s názvem TONAK, jehož název je zkratkou slovního spojení „továrna na klobouky“.

Firma TONAK stále používá k výrobě vysoce kvalitních klobouků a kloboukových polotovarů z králičí srsti tradiční postupy. Samotný proces výroby trvá osm týdnů a skládá se ze 150 kroků. Ročně se v Novém Jičíně vyprodukuje i více než 450 000 kusů plstěných výrobků.

TONAK dodnes patří k největším a nejvýznamnějším výrobcům a vývozcům klobouků a pokrývek hlavy v České republice. Export tvoří více než 90 % výroby a míří do celého světa. Vedle módních klobouků, vlněných baretů nebo čepic zvaných zmijovky trvale narůstá výroba pokrývek hlavy pro církevní hodnostáře, produkce luxusních klobouků ze zaječí srsti pro židovskou klientelu či ručně vyšívaných fezů, vyráběných v závodě Fezko ve Strakonicích.

O vysoké kvalitě vyráběných kloboukových polotovarů svědčí dlouhodobá spolupráce společnosti TONAK s prestižní kloboučnickou firmou Borsalino z Itálie, americkým výrobcem Stetson či proslulým irským modistou Philipem Treacym, který navrhuje pokrývky hlavy pro britskou královskou rodinu.

Videa (2 videí)
Přehlídka Jiřího Kalfaře s klobouky Tonak

Tonak pro Expo v Dubaji 2020

Použité zdroje
BÁRTOVÁ, Dominika. Tonak učí zákazníky nosit kloubouky, protože k Čechům patří. Už 386 let In: Forbes.cz [online]. 25. 11. 2016 [cit. 17. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.forbes.cz/tonak-uci-zakazniky-nosit-kloubouky/.
MAREČKOVÁ, Martina. Výrobce kloubouků Tonak zvažuje oživení předválečné značky Hückel. Tu nosil například Masaryk nebo Churchill. In: Ihned.cz. [online]. 24. 9. 2019 [cit. 17. 10. 2019]. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-66646450-vyrobce-kloubouku-tonak-zvazuje-oziveni-predvalecne-znacky-huckel-tu-nosil-napriklad-masaryk-nebo-churchill
SULOVSKÁ, Eva, POLÁCH, Radek a CHOBOTOVÁ, Lenka. --a utlučem je čepicema: kloboučnická firma Johann Hückel's Söhne v Novém Jičíně. 2., rozš. vyd. [Nový Jičín]: Muzeum Novojičínska, 2012. 44 s. ISBN 978-80-87359-09-9.
ŠVIHÁLEK, Martin. Sága rodu kloboučníků. In: Irozhlas.cz. [online]. 30. 9. 2018 [cit. 17. 10. 2019]. Dostupné z: https://program.rozhlas.cz/saga-rodu-kloboucniku-7630472.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.