Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Trans*parent

Trans*parent

Česká organizace zastupující transgender, transqueer a nebinární osoby.


Podrobné informace

Trans*parent prosazuje zájmy transgender, transqueer a nebinárních osob ve veřejné diskusi a bojuje o jejich zviditelnění ve společnosti. Spolek byl založen v Praze roku 2015 skupinou trans aktivistů jako reakce na potřebu prosazování a respektování práv transgender osob v České republice.

K základním činnostem společnosti patří vytváření bezpečného prostoru pro trans lidi, pořádání podpůrných skupin a sociální či právní poradenství, které jsou poskytovány zdarma. Organizace má taktéž zájem pomáhat lidem, kteří z důvodu změny genderové identity čelí potížím na trhu práce. Trans*parent se dále snaží vytvořit komunitu, a to nejen transgender, transqueer či nebinárních lidí, ale také jejich příznivců a aktivních podporovatelů. K úkolům organizace patří i boj s předsudky a mýty, jež se v souvislosti s trans lidmi vyskytují – pořádají se například veřejné diskuse, workshopy či happeningy, a to jak v rámci trans komunity, tak i ve spolupráci s dalšími hosty. S tím souvisí další cíl organizace – budování reálného a nezkresleného obrazu trans lidí bez stereotypů a předsudků. Tohoto cíle je dosahováno prostřednictvím spolupráce s médii a veřejností.

Další podstatnou činností spolku je politický aktivismus. K hlavním podnětům k vzniku Trans*parentu patřila potřeba prosazování práv trans lidí v politice a snaha o jejich přijetí i na legislativní úrovni. Dle zákona České republiky je totiž úřední změna pohlaví možná pouze za podmínky podstoupení chirurgické změny pohlaví (tzv. sterilizace), a to po předchozí hormonální terapii. Změna legislativy tvoří jeden z nejdůležitějších politických cílů organizace.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.