Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Tyršův most v Plzni

Tyršův most v Plzni

První celosvařovaný obloukový most na světě.  Byl vybudován téměř před 100 lety.


Autor: Zkf at Czech Wikipedia / CC BY-SA, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tyr%C5%A1%C5%AFv_most.jpg
Podrobné informace

Tyršův most v Plzni, překonávající řeku Radbuzu na jižním okraji Plzně, je na první pohled zcela nenápadný, drží však celosvětový rekord. Jedná se o první celosvařovaný obloukový most, na kterém se uplatnilo elektrické svařování. Tato nová technologie umožnila značnou úsporu materiálu.

Stavba mostu probíhala v letech 1932–1933 a bylo na ni použito 111 t oceli. Most má délku 83,9 m a rozpětí oblouku je 50,6 m. Dopravě sloužil jen při minimální údržbě od konce druhé světové války až do konce 20. století. V roce 1994 byl prohlášen kulturní památkou a krátce poté bylo započato s jeho náročnou rekonstrukcí, během které zůstal v původní podobě pouze hlavní ocelový oblouk, čímž míra autenticity stavby výrazně klesla. 

Použité zdroje
KOLÁŘ, Jan a František FALTUS. Mostní stavitelství. 2. rozš. vyd. Praha: Vědecko-technické nakladatelství, 1949. Česká matice technická, Technický průvodce.

FALTUS, František. Ocelové mosty příhradové, obloukové a visuté. Praha: Academia, 1971.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.