Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Uměleckoprůmyslové muzeum

Uměleckoprůmyslové muzeum

Unikátní novorenesanční stavba muzejní instituce od architekta Josefa Schulze. Vyznačuje se výjimečnou uměleckou výzdobou exteriéru a interiéru, na níž se podílela celá řada předních českých výtvarníků.


Uměleckoprůmyslové muzeum – Autor: Michal Kmínek, licence CC BY SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Um%C4%9Bleckopr%C5%AFmyslov%C3%A9_muzeum_(Josefov),_Praha_1,_17._listopadu,_%C5%A0irok%C3%A1_2,_Josefov.JPG
Podrobné informace

dokončení 1900

 

Uměleckoprůmyslové muzeum (UPM) se nachází na pražském Josefově v sousedství budov Rudolfina a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Založení instituce roku 1885 je spojeno s rozvojem průmyslové výroby v českých zemích a je zásluhou Obchodní a živnostenské komory, která od roku 1875 organizovala první výstavy řemeslné výroby. Založení muzea je rovněž spojeno se vznikem podobných institucí v jiných městech (Vídni, Liberci, Brně). Stavba se měla nacházet nedaleko Uměleckoprůmyslové školy (dnešní VŠUP, UMPRUM) a měla být s touto institucí těsně propojena, podobně jako tomu bylo ve Vídni. Nově vzniklé pražské muzeum nabylo velkého významu a mohlo se vyrovnat Průmyslovému muzeu v Liberci, nejstaršímu průmyslovému muzeu na českém území. Muzeum shromažďuje a uchovává doklady o vývoji uměleckého řemesla, užitého umění a designu a prezentuje ho ve spojení s architekturou a výtvarnými disciplínami.

Autorem architektonického návrhu budovy je významný český architekt Josef Schulz. Výstavba muzea probíhala v letech 1896–1898. Je to samostatná dvoupatrová budova s obdélným půdorysem. Na bohaté výzdobě průčelí budovy se podíleli výtvarníci generace Národního divadla Antonín Popp a Bohuslav Schnirch. Interiér je tvořen vyššími reprezentačními prostorami v přední části budovy a nižšími mezipatry v zadní části. Přízemí je zvýšené, ve vestibulu se nachází reprezentativní schodiště. Zachovaná zůstala velkorysá výzdoba interiéru (podle Schulzova návrhu) a původní vybavení. V prvním patře jsou v interiéru zobrazeny druhy řemeslných prací – zlatnictví, zámečnictví, krajkářství aj. Ve druhém patře jsou umístěny kartuše se znaky českých měst spojovaných s konkrétním řemeslem. Stavba disponuje menší postranní zahradou, v současnosti upravenou v modernistickém duchu podle návrhu Ladislava Machoně a Augusty Müllerové ze 40. let 20. století. V letech 2014–2016 prošla hlavní budova celkovou rekonstrukcí.

Použité zdroje
HEJDOVÁ, Dagmar. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze. 1. vyd. Praha: STN, 1962. 40 s. Poznáváme starou a novou Prahu.
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM a ADLEROVÁ, Alena et al. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze = Kunstgewerbemuseum in Prag = Museum of Decorative Arts in Prague = Musée des arts décoratifs in [sic] Prague = Muzej dekorativnogo iskusstva v Prage: 1885-1985. V Praze: Uměleckoprůmyslové muzeum, 1985. [172] s.
O muzeu. In: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze [online]. [cit. 10. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.upm.cz/o-muzeu.
Uměleckoprůmyslové muzeum. In: Národní památkový katalog [online]. [cit. 10. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.pamatkovykatalog.cz/umeleckoprumyslove-muzeum-2159849.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.