Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Ústřední orgány státní správy

Ústřední orgány státní správy

Orgány státní správy na nejvyšším organizačním stupni, typická je pro ně celostátní působnost a nadřízenost ostatním správním úřadům působícím v jejich oboru činnosti. Rozeznáváme dva typy – ministerstva a „jiné“ ústřední správní úřady.


Ministerstvo kultury. Autor: Mister No, licence CC BY-SA 3.0, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Ministerstvo_kultury_-_panoramio.jpg
Podrobné informace

Ústřední orgány státní správy mohou být zřízeny a jejich působnost stanovena pouze zákonem, tím je tzv. kompetenční zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR. Ministerstva se od jiných ústředních správních úřadů liší tím, že v jejich čele stojí člen vlády (ministr) a jejich věcná působnost, promítající se v jejich názvu, je sice dílčí, avšak stále dost široká. Okruh jejich pravomocí je vymezen v kompetenčním zákoně, zatímco působnost jiných ústředních správních úřadů stanovují jednotlivé zákony.

V České republice působí tato ministerstva:

 1. Ministerstvo financí,
 2. Ministerstvo zahraničních věcí,
 3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
 4. Ministerstvo kultury,
 5. Ministerstvo práce a sociálních věcí,
 6. Ministerstvo zdravotnictví,
 7. Ministerstvo spravedlnosti,
 8. Ministerstvo vnitra,
 9. Ministerstvo průmyslu a obchodu,
 10. Ministerstvo pro místní rozvoj,
 11. Ministerstvo zemědělství,
 12. Ministerstvo obrany,
 13. Ministerstvo dopravy,
 14. Ministerstvo životního prostředí.

 

V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy:

 1. Český statistický úřad,
 2. Český úřad zeměměřický a katastrální,
 3. Český báňský úřad,
 4. Úřad průmyslového vlastnictví,
 5. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS),
 6. Správa státních hmotných rezerv,
 7. Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
 8. Národní bezpečnostní úřad,
 9. Energetický regulační úřad (ERÚ),
 10. Úřad vlády České republiky,
 11. Český telekomunikační úřad,
 12. Úřad pro ochranu osobních údajů,
 13. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání,
 14. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH),
 15. Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře,
 16. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB),
 17. Národní sportovní agentura.

 

Všechna ministerstva i úřady mají sídlo v Praze kromě ÚOHS, ÚDHPSH a NÚKIB, které sídlí v Brně, a ERÚ se sídlem v Jihlavě.

Použité zdroje
PAVLÍČEK, Václav, Ján GRONSKÝ, Jiří HŘEBEJK, et al. Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2015. Student. ISBN 978-80-7502-084-0.
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.