Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Václav Špála

Václav Špála

Významný český malíř, grafik a ilustrátor, jeden z nejvyhledávanějších představitelů moderního umění v Čechách. Jeho obrazy jsou dnes u sběratelů velmi oblíbeny a prodávají se za miliony.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*24. 8. 1885 Žlunice – 12. 5. 1946 Praha

 

Václav Špála se začal zajímat o umění již v dětství, první zkušenost získal doma od svého staršího bratra, který se posléze stal profesorem kreslení. Studoval umělecké zámečnictví v Hradci Králové, ve studiu pokračoval v Praze na Uměleckoprůmyslové škole (dnes VŠUP, UMPRUM) a na Akademii výtvarných umění (AVU). Odtud byl vyloučen pro neskrývaný vzdor vůči školskému akademismu, který mladým malířům nedával kreativní volnost. Pobýval v Paříži, kde studoval moderní francouzské umění a díla starých mistrů. Navštívil také Itálii a procestoval Balkán. Zúčastnil se výstav skupiny Tvrdošíjní. Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes, kubistické Skupiny výtvarných umělců, aktivně se podílel na rozvoji umělecké skupiny Osma. V roce 1945 mu byl udělen čestný titul národního umělce.

Špálova raná tvorba byla ovlivněna zahraniční moderní malbou (Edvard Munch, Paul Cézanne, Pablo Picasso). Umělecky vycházel z fauvismu a jeho pozdější díla byla provedena v duchu orfismu, expresionismu, někdy futurismu, ale především kubismu. Kubismus posléze vystřídalo tzv. zelené období, které dominovalo zhruba od roku 1923 a bylo spojeno především s krajinomalbami, například Údolí Sázavy (1922), Na Berounce u Srbska (1925), Přístav v Marseille (1926). Po zeleném období následovalo období modré, které se dnes cení nejvíce a je považováno za vrchol Špálovy tvorby: Dřevěný most přes Orlici u Potštejna (1928), Na Otavě (1929). Ve svých obrazech spadajících do těchto období používá jednu barvu v několika odstínech, buď zelenou, nebo modrou. V pozdní tvorbě se věnoval malbě zátiší a květin a stále dával přednost tmavě modré barvě. Špálovo dílo se inspirovalo podněty z lidového umění; toto propojení kubismu s lidovostí jej činí v kontextu moderního umění unikátním.

Použité zdroje
DOLANSKÁ, Karolína et al. České moderní a současné umění 1890-2010. V Praze: Národní galerie, 2010. 2 sv. ISBN 978-80-7035-325-7.
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
ŠPÁLA, Václav et al. Václav Špála: mezi avantgardou a živobytím: [Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna 28. ledna - 11. září 2005: Moravská galerie v Brně, Pražákův palác 29. září - 27. listopadu 2005: Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově 28. dubna - 26. října 2006. Praha: Národní galerie, 2005. 274 s. ISBN 80-7035-299-X.
ŠPÁLA, Václav, MUSIL, Roman, ed. a BURGET, Eduard, ed. Václav Špála: soupis díla (1885-1946). Vyd. 1. Praha: Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové, 2002. 236 s. Ars fontes; sv. 2. ISBN 80-238-9687-3.
ŠPÁLA, Václav. Václav Špála: [k výstavě z cyklu Moderní česká krajinomalba. V Hradci Králové: Galerie moderního umění, 2007. [10] s. ISBN 978-80-85025-68-2.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.