Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Veletržní palác

Veletržní palác

Jedna z prvních monumentálních staveb funkcionalistické architektury podle projektu Oldřicha Tyla a Josefa Fuchse, která se stala důkazem vyspělosti české architektury a stavitelství své doby.


Veletržní palác – Autor: Packa, licence CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_Veletr%C5%BEn%C3%AD_pal%C3%A1c_jih.jpg
Podrobné informace

dokončení 1928

 

Veletržní palác se nachází v pražských Holešovicích. Idea výstavby veletržního areálu se zrodila po vzniku Československa a po vyhlášení Prahy hlavním městem. Ve stejném roce vznikalo na Moravě velké brněnské výstaviště. Stavba byla určena pro uspořádání veletrhů a sloužila jako sídlo společnosti Pražské vzorkové veletrhy. Během protektorátu byla budova využívána jako místo, kde se shromažďovali příslušníci židovských rodin před transporty do koncentračních táborů. Později se stavba stala sídlem podniků zahraničního obchodu, například Tuzexu, Strojimportu aj. Roku 1974 byla budova zničena požárem. Rekonstrukce poté trvala od roku 1976 až do 90. let. V současné době je palác sídlem Národní galerie v Praze. Jsou zde umístěny stálé expozice, které prezentují sbírky českého i zahraničního umění 19.–20. století, a konají se zde rovněž dočasné výstavy. Palác je dnes na seznamu kulturních památek České republiky.

Architekti Oldřich Tyl a Josef Fuchs byli pověřeni zpracováním projektu na základě vítězství v architektonické soutěži – tento projekt byl jejich jediným společným dílem. V době vzniku byla stavba největší budovou funkcionalistického typu nejen v Československu, ale také v celé Evropě. Projekt paláce se stal smělým novátorským dílem. Budova se vyznačuje jednoduchou a čistou konstrukcí. Je zdánlivě pravoúhlá, má sedm pater, je 140 m dlouhá a 60 m široká. Strohá fasáda je členěna pásovými okny a skrývá prostorově velmi originální interiérové řešení. Prostor je tvořen dvěma dvoranami: velkou, 15 m vysokou se světlíkovou střechou, a malou, neméně zajímavou a pozoruhodnou.

Použité zdroje
LUKEŠ, Zdeněk. Praha moderní: velký průvodce po architektuře 1900-1950. II, Levý břeh Vltavy. Vyd. 1. V Praze: Paseka, 2013. 305 s. ISBN 978-80-7432-350-8.
SEDLÁKOVÁ, Radomíra. 20. století české architektury. 1. vyd. Praha: Titanic, 2006. 235 s. ISBN 80-86652-24-6.
ŠVÁCHA, Rostislav et al. Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae societas, 2017. 991 stran. ISBN 978-80-88283-02-7.
https://www.archiweb.cz/b/budova-narodniho-shromazdeni
ŠVÁCHA, Rostislav. Od moderny k funkcionalismu: proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století. Praha: Victoria Publishing, 1995. 590 s. ISBN 80-85605-84-8.
https://www.archiweb.cz/b/kostel-svateho-vaclava
https://www.pamatkovykatalog.cz/palac-adria-pojistovna-riunione-adriatica-di-sicura-15357843

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.