Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Vila Edvarda Beneše

Vila Edvarda Beneše

Reprezentativní venkovská vila ze 30. let 20. století, kterou si nechal v Sezimově Ústí vybudovat bývalý československý prezident Edvard Beneš se svou manželkou Hanou. Areál zahrnuje rozsáhlou zahradu a vilu s původním interiérem.


Autor: Richenza, licence CC BY SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bene%C5%A1ova_vila_v_Sezimov%C4%9B_%C3%9Ast%C3%AD_(08).jpg
Podrobné informace

dokončení 1931

 

Vila Edvarda Beneše byla postavena pro tehdejšího ministra zahraničních věcí a jeho ženu v Sezimově Ústí v letech 1930–1931 podle projektu architekta Petra Kropáčka. Dům se nachází poblíž Tábora, významného střediska husitského hnutí, což údajně při výběru místa, kde chtěli Benešovi postavit letní dům pro sebe a své přátele, sehrálo jistou roli. Na zahradě je dnes umístěn památník manželů Benešových s hrobkou, kde jsou pochováni. Hrobka se nachází na místě kamenné kazatelny mistra Jana Husa. Památník nechalo vybudovat Husitské muzeum v Táboře, které tuto součást spravuje dodnes. Po smrti ovdovělé Hany Benešové v roce 1975 zůstala vila v majetku státu, byla částečně přebudována a byla využívána jako rekreační vládní sídlo. V letech 2006–2009 byl stavbě včetně nábytku a dalších prvků interiéru vrácen původní vzhled. Dnes je vila spolu se zahradou částečně zpřístupněna pro širší veřejnost. Roku 2000 byla spolu se sousedními vilami zapsána na seznam českých kulturních památek. Jedna z těchto sousedních vil patřila československému politiku Zdeňku Fierlingerovi a druhá diplomatu Ludvíku Strimplovi.

Na přání objednavatelů byla stavba navržena ve stylu jihofrancouzské selské architektury. Budova má velká okna, světlé místnosti s hladkými zdmi a nízkou střechu. Vila má rovněž později dostavěnou obloučkovitou terasu, křídlo se sallou terrenou a reprezentativní patio s altánem. Po nástupu Edvarda Beneše do funkce prezidenta byly dostavěny pomocné budovy domovníka a kancelář tajemníka. Autorem rozlehlé pěstěné zahrady byl zahradní architekt Otokar Fierlinger (bratr politika Zdeňka Fierlingera), který pojal projekt ve stylu anglické zahrady s alpinem a drobnými architektonickými objekty – altány, pergolami, tenisovým kurtem aj.

Audio (1 nahrávky)
Upoutávka


Použité zdroje
ČECHUROVÁ, Jana et al. Vila: Vila Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí = Hana and Edvard Beneš's Villa in Sezimovo Ústí. 1. vyd. [Praha]: WWA photo, ©2009. 167 s. ISBN 978-80-903963-2-6.
JANÁK, Pavel, SUDEK, Josef a KOLÁŘ, Michal, ed. Sezimovo Ústí - letní sídlo Edvarda Beneše. 1. vyd. V Táboře: Husitské muzeum, 2007. 115 s. ISBN 978-80-239-8459-0.
KOLÁŘ, Michal a DRHA, Vladimír. Edvard Beneš v Sezimově Ústí: vila, zahrada, domov. Vyd. 1. Praha: Prostor, 2004. 42 s., [310] s. obr. příl. ISBN 80-7260-117-2.
Vila Edvarda Beneše. In: Národní památkový kartalog [online]. [cit. 2. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.pamatkovykatalog.cz/areal-vladnich-vil-671501

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.