Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Vladimír a Věra Machoninovi

Vladimír a Věra Machoninovi

Čeští architekti tvořící společně v brutalistickém stylu. Proslavili se například stavbou pražského obchodního domu Kotva nebo hotelu Thermal v Karlových Varech.


Vladimír Machonin - Autor: ČTK/Novák Rostislav.
Podrobné informace

Vladimír Machonin (*3. 2. 1920 Prostějov – 12. 1. 1990 Praha)

Věra Machoninová (*27. 9. 1928 Strakonice)

 

Vladimír Machonin studoval na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství při Českém vysokém učení technickém (ČVUT), kterou absolvoval po druhé světové válce. Po studiích působil jako asistent profesora Karla Honzíka. Poté pracoval až do roku 1968 v pražském Stavoprojektu. Věra Machoninová absolvovala na ČVUT stejnou fakultu a poté získávala zkušenosti ve Státním projektovém ústavu. V roce 1967 založili manželé Architektonický ateliér Alfa, jehož činnost  Machoninová pod názvem Ateliér Alfa v roce 1991 obnovila. Roku 2006 získala Věra Machoninová Grand Prix od Obce architektů a v roce 2014 byla odměněna poctou České komory architektů. Za svoje celoživotní dílo získala roku 2017 cenu Ministerstva kultury České republiky.

Manželé Machoninovi patří k nejvýznamnějším českým architektům pozdního modernismu a brutalismu. Přejímali impulsy soudobé západoevropské architektury a navrhovali originální stavby vyznačující se mimořádnou monumentalitou formy a vstupující sebevědomě do historického prostředí. K nejznámějším návrhům patří hotel Thermal v Karlových Varech, jenž zahrnuje rozsáhlý areál mezinárodního hotelu a festivalového kina, a pražský obchodní dům Kotva. Dalším významným dílem je Dům bytové kultury (DBK) v Praze a budova československého velvyslanectví v Berlíně. Jako autoři převážně brutalistických budov byli donedávna podceňováni a spojováni s architekturou socialistického realismu. Jejich tvorba se však vyznačovala osobitým stylem, použitím nových technologií a pečlivou prací s prostorem.

Použité zdroje
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
KORDOVSKÁ, Marie. Věra a Vladimír Machoninovi v kontextu české architektury 2. poloviny 20. století. Praha, 2016. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Vedoucí práce Vladimír CZUMALO.
ŠVÁCHA, Rostislav et al. Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae societas, 2017. 991 stran. ISBN 978-80-88283-02-7.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.