Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Vojtěch Preissig

Vojtěch Preissig

Významný představitel českého výtvarného umění první poloviny 20. století, působil jako grafik, typograf, malíř, ilustrátor, fotograf a byl účastníkem protirakouského i protinacistického odboje.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*31. 7. 1873 Světec u Bíliny – 11. 6. 1944 Dachau, Německo

Vojtěch Preissig studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (dnes VŠUP) u Bedřicha Ohmanna (1892–1897). Po ukončení studií v Čechách pokračoval v Paříži, kde se věnoval grafice a spolupracoval s Alfonsem Muchou. Ve své tvorbě hledal neustále nové směry. Po návratu do Prahy (1903) pracoval v České slévárně písma, později otevřel vlastní grafický ateliér (1905). Kvůli finančním potížím odjel do Spojených států (1910), kde působil jako reklamní grafik a univerzitní pedagog. Za první světové války pracoval v protirakouském odboji, tvořil agitační plakáty pro Československou legii. Během nacistické okupace byl spolu se svou dcerou Irenou Bernáškovou členem odbojové skupiny a vydával ilegální časopis V boj. Roku 1940 byl dopaden gestapem a posléze vězněn v koncentračním táboře v Dachau, kde nakonec zahynul. Jeho dcera byla zatčena a popravena roku 1942.

Nejznámější Preissigovou tvorbou je secesní grafika ze začátku 20. století. Velkou pozornost si zaslouží četné knižní ilustrace (Karafiátovi Broučci, Bezručovy Slezské písně), plakáty, tapety a knižní úpravy. Zabýval se grafickou technikou po praktické i teoretické stránce, založil časopis Česká grafika, byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes a Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Během svého pobytu v USA se věnoval typografii. Pracoval na kolážích a abstraktních kompozicích, jež předznamenávají pozdější pop-art. Ve své tvorbě se snažil propojit existenci člověka s přírodou. V rámci secesního pojetí experimentoval s barvou a s geometrickými tvary. Preissig vypracoval nové písmo, svou vlastní antikvu (1912), které bylo oficiálně zavedeno roku 1925 a poprvé použito pro tisk přednášky Tomáše Garrigua Masaryka. V pozdější tvorbě se začal věnovat výhradně abstraktní malbě.

Použité zdroje
DOLANSKÁ, Karolína et al. České moderní a současné umění 1890-2010. V Praze: Národní galerie, 2010. 2 sv. ISBN 978-80-7035-325-7.
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
KARLAS, Otakar. Typografická písma Vojtěcha Preissiga. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2009. 30 s. M. Gesamt; sv. 2. ISBN 978-80-86863-35-1.
PREISSIG, Vojtěch a BARTEČEK, Ivo. Vojtěch Preissig: 1873-1944: životem pro vlast. 1. vydání. Olomouc: Vlastivědné muzeum v Olomouci, 2018. 46 stran. ISBN 978-80-85037-92-0.
PREISSIG, Vojtěch a VLČKOVÁ, Lucie. Vojtěch Preissig - Pro republiku!. Praha: Pražská edice, 2008. 157 s. ISBN 978-80-86239-16-3.
VLČKOVÁ, Lucie a BROŽEK, Aleš. Vojtěch Preissig: ze Světce do světa. [Světec]: Obec Světec ve spolupráci s nakl. Kapucín Společnosti přátel města Duchcova a s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, [2014]. 147 s. ISBN 978-80-86467-58-0.
VLČKOVÁ, Lucie. Vojtěch Preissig. 1st ed. Řevnice: Arbor vitae, 2012. 222 s. Design, profiles, key figures. Key figures; 1. ISBN 978-80-7467-032-9.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.