Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Vole

Velmi častá a oblíbená konverzační vsuvka. V neformální komunikaci mezi přáteli dávno ztratila pejorativní význam.


Foto: Josef Mirovský
Podrobné informace

Velmi častá a oblíbená konverzační vsuvka s takřka univerzální použitelností. Pokud je mluvčí slovo vole zvyklý nadužívat a je obsaženo v takřka každé jím vyřčené větě, z úsporných důvodů takový člověk výslovnost zpravidla neúmyslně mění na pouhé „voe“, v krajním případě přibližně jen na „vɛ“.

Ačkoli použití slova vůči cizím osobám, při formálních příležitostech a často i v rámci rodiny je nepatřičné, v neformálním styku mezi přáteli svoji pejorativnost u většiny zejména mladší jak mužské, tak ženské populace dávno ztratilo. Stalo se tak téměř neutrálním, na rozdíl od zdánlivě podobné nadávky zmrde, která je nepatřičná takřka za všech okolností. Dalším, avšak méně častým přeneseným významem tohoto slova je skutečně vokativní tvar substantiva vůl, které kromě vykastrovaného samce býka označuje hloupého a zároveň svými vlastnostmi ostatním neprospěšného člověka.

Použité zdroje
KERLES, Marek. Jazykovědce trápí "volování". In: Slovensko-český klub. 16. 9. 2005 [cit. 25. 8. 2020]. Dostupné z: http://www.czsk.net/svet/clanky/publicistika/volovanie.html

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.