Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Výstaviště v Brně

Výstaviště v Brně

Pozoruhodný výstavní areál, který představuje velmi zdařilý a ucelený příklad české moderní architektury.


Výstaviště v Brně – Autor: BíláVrána, licence CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%BDstavi%C5%A1t%C4%9B_z_v%C3%BD%C5%A1ky_2.jpg
Podrobné informace

slavnostní otevření 26. 5. 1928

 

Výstaviště v Brně se nachází v městské části Brno-střed, ve čtvrti Pisárky. Myšlenka na vybudování výstaviště pro tehdejší průmyslové centrum Rakouska-Uherska se zrodila již začátkem 20. století. K samotné realizaci došlo až po první světové válce a vzniku Československé republiky. Výstavba komplexu byla spojena s uspořádáním desetileté jubilejní Výstavy soudobé kultury v Československu a měla prezentovat fungování československého státu a propagovat moderní směry v architektuře. Roku 1923 byla vypsána architektonická soutěž na vypracování urbanistického řešení budoucího komplexu. Autorem vítězného projektu se stal architekt Josef Kalous, autorem konečného plánu byl však brněnský architekt Emil Králík. Objekt je zapsán na seznam kulturních památek České republiky.

Komplex představuje skupinu budov uspořádaných podle dvou hlavních centrálních os vybíhajících od vstupní brány. Autory jednotlivých pavilonů se stali významní čeští architekti – Bohuslav Fuchs (Pavilon Brno), Josef Gočár (Pavilon Akademie výtvarných umění) a Pavel Janák (Pavilon Uměleckoprůmyslové školy). Funkcionalistickou řadu budov zastupuje např. cihlová budova Pavilon Morava (Vlastislav Chroust) nebo Pavilon A (Obchodně průmyslový palác od Josefa Kalouse a Jaroslava Valenty). Součástí výstavištního komplexu byly rovněž experimentální obytné budovy. V 50. letech 20. století se areál rozšířil o několik dalších staveb plánovaných pro výstavy československého strojírenství (1955–1957). Dominantními stavbami se staly Pavilon Z s kupolovitou střechou (Zdeněk Denk, Zdeněk Alexa, Ferdinand Lederer) a vyhlídková věž (Bohumír Čermák). Nové pavilony (Pavilon D, Pavilon E, Pavilon F, Pavilon G s věží a Pavilon P) vznikaly v průběhu dalších desetiletí 20. století. Před centrálním vstupem bylo umístěno sousoší Nový věk od Vincence Makovského. Dnes je komplex výstaviště využíván pro české a mezinárodní akce: výstavy, veletrhy, koncerty a také přehlídky.

Použité zdroje
WITTMANN, Maxmilián et al. Budoucnost brněnského výstaviště: práce studentů Fakulty architektury VUT v Brně. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. 100 s. ISBN 978-80-7204-895-3.
https://www.bvv.cz/navstevnici/exkurze/popis/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095687448-historicky-magazin/208452801280022

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.