Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Zahrádkářství

Zahrádkářství

Volnočasová činnost na zahradě v zahrádkářské osadě nebo na pozemku kolem rekreačního irodinného domku. V Česku je oblíbené také díky propojenosti s dalšími volnočasovými aktivitami, například s chatařením nebo chalupařením.

 


Apfel Anpflanzung (weit). Autor: Mot2, licence CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2833710#/media/File:Apfel-anpflanzung-weit.jpg
Podrobné informace

Zahrádkářství je zájmová činnost, která je v Česku poměrně široce oblíbena a je vykonávána pro potěšení, relaxaci, vztah k přírodě nebo i pro získání vlastní úrody ovoce, zeleniny či jiných plodin. Zahrádkář není synonymem pro zahradníka, protože v oboru není profesionál. Rostliny pěstuje a o zahradu pečuje obvykle v zahrádkářské osadě a ve svém volném čase. Přestože existuje i pojem zahrádkářská kolonie, jedná se o starší slovo a odkazuje spíše na hospodářské využití. Zahrádkář ale může mít i jen malou zahrádku kolem chaty, chalupy nebo domku, proto má české zahrádkářství poměrně blízko k neméně oblíbenému chataření či chalupaření. Se zahrádkařením se v české kultuře lze setkat například ve filmu Slavnosti sněženek režiséra Jiřího Menzela.

Zahrádkářská osada je větší pozemek tvořený různým množstvím parcel, které jsou určeny k soukromému zahrádkaření. Osady obvykle bývají oplocené, napojené na veřejnou komunikaci, mívají vlastní infrastrukturu. Síť cest a vybavení v osadě je zpravidla přístupná pouze zahrádkářům, kteří v osadě vlastní anebo využívají pozemek a mívají zabezpečen zdroj vody a elektřiny. Kromě pěstebních ploch může být na pozemku postavena i malá chata nebo skleník. Zahrádkářské osady se v České republice často nacházejí na okrajích menších a dokonce i větších měst, jako například pražská kolonie Řeporyje či brněnská Kraví hora. V menších městech pak mohou být na větším volném prostranství uprostřed obce.

Zastřešující zájmovou institucí organizovaných zahrádkářů v ČR je Český zahrádkářský svaz, navazující na činnost Československého svazu zahrádkářů a ovocnářů, založeného roku 1957. Do roku 1989 částečně suploval ne vždy uspokojivou situaci na trhu kvůli špatně fungujícímu plánovanému hospodářství a zahrádkářům pomáhal např. se zpracováním úrody nebo se zásobováním hnojivy. Nyní sdružuje asi 170 000 zahrádkářů.

 

Použité zdroje
PROKŮPKOVÁ, Lucie. Význam zahrádkářství v období tzv. normalizace. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií. Bakalářská práce. Vedoucí práce Petr Gibas.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.