Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Zlatá stuha

Zlatá stuha

Literární cena udělovaná od roku 1992 vybraným spisovatelům, ilustrátorům, nakladatelům, překladatelům a kritikům dětských knih pro děti a mládež vydaných v České republice.


ČTK/Šimánek Vít
Podrobné informace

1992 – dodnes

Poprvé byla Zlatá stuha udělena v roce 1992. Navázala na ocenění Medaile Bohumila Říhy, které bylo poprvé a naposledy vyhlašováno v roce 1989. Zlatá stuha byla během prvního ročníku udělována nejdříve čtvrtletně, poté půlročně, v současnosti je vyhlašována jako cena výroční.

Ocenění Zlatá stuha upozorňuje v první řadě na významná nově vydaná díla, a pomáhá tak čtenářům zorientovat se na nepřehledném knižním trhu. Udělována ovšem bývá také cena za celoživotní přínos dětské literatuře (mezi laureáty patří například Pavel Šrut, Květa Pacovská, Adolf Born a další). Cenu vyhlašuje Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež. Tituly soutěží v kategoriích „Původní česká slovesná tvorba“, „Překlad“, „Výtvarná tvorba“ a „Komiksová tvorba“. O vítězích rozhoduje odborná porota, v níž zasedají spisovatelé, ilustrátoři, překladatelé, nakladatelé a literární vědci. Spolu se Zlatou stuhou je od roku 2015 vyhlašována také soutěž pro laiky Zlaté dítě, kam se mohou hlásit rodiny i školní kolektivy, které kreativně zpracují svůj zážitek z četby vybrané oceněné knihy. Zlatá stuha tak podporuje i čtenářství.

Použité zdroje
http://www.zlatastuha.cz/cs

ENGLISH, James F. Ekonomie prestiže: ceny, vyznamenání a oběh kulturních hodnot. Vyd. 1. Brno: Host, 2011. 416 s. Teoretická knihovna; sv. 30. ISBN 978-80-7294-492-7.

BRYCHTOVÁ, Petra. Zlatá stuha - historie ceny za knižní tvorbu pro děti a mládež. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury, 2017.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.