Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Znojmo

Znojmo

Okresní město s 34 000 obyvateli na jižní Moravě poblíž hranic s Rakouskem v Jihomoravském kraji. Starobylé centrum údělného knížectví, proslulé pěstováním vína a okurek, ale také velkým množstvím historických památek a krásnou přírodou národního parku Podyjí.


Kostel sv. Mikuláše - Autor: Petr Novák, Wikipedia, licence CC BY-SA 2.5 https://commons.wikimedia.org/wiki/Znojmo#/media/File:Znojmo-Nicholas_Square.jpg
Podrobné informace

Znojmo leží na řece Dyji. Na ostrohu v dnešní místní části Hradiště se už v 8. století nacházelo hradiště s prastarou rotundou sv. Hippolyta, jednou z nejstarších církevních staveb na území ČR. Střežilo stezku z Čech přes Moravu do Podunají. Koncem 11. století se Znojmo stalo sídlem údělného přemyslovského knížectví. Nejslavnější z knížat – Konrád II. Ota – ovládl Moravu i Čechy a založil zdejší premonstrátský klášter Louka (1190). Ve 13. století povýšil Přemysl Otakar I. Znojmo na královské město, po bitvě na Moravském poli (1278) zde byl načas pohřben Přemysl Otakar II. Za husitských válek stálo Znojmo na straně katolíků a krále Zikmunda, který zde roku 1437 zemřel. Až do konce středověku bylo politicky třetím nejvýznamnějším městem země. Konaly se tu sněmy a schůzky panovníků. Významnou roli sehrálo po bitvě na Bílé hoře: znojemský zemský sněm v roce 1628 uznal dědičného právo Habsburků na český trůn. V obyvatelstvu postupně převážili Němci, poměr se vyrovnal teprve v meziválečném období. Tehdy se však Znojmo ocitlo na periferii, styky s Rakouskem a Vídní byly znesnadněny, což vedlo k hospodářským ztrátám a radikalizaci znojemských Němců. V roce 1938 bylo Znojmo připojeno k německé třetí říši. Na konci války Znojmo zasáhly sovětské a americké nálety, byla zničena stará radnice a nádraží.

Znojmo je známé pěstováním vína, ovoce a okurkami nakládanými v originálním sladkokyselém a kořeněném nálevu (pěstují se od 16. století). Je městskou památkovou rezervací s několika stovkami památek. Nejcennější je unikátní rotunda sv. Kateřiny z 12. století s nástěnnými malbami zobrazujícími přemyslovská knížata, přilehlý Znojemský hrad (dnes muzeum) a pivovar, dále znojemské kostely, zejména gotický chrám sv. Mikuláše a sv. Václava, minoritský klášter (dnes muzeum), znojemské podzemí (přístupné), radniční věž (také přístupná) a městské opevnění. Mimo historické centrum pak Loucký klášter a archeologicky významný areál kláštera na Hradišti, přehrada a dva železniční mosty. Navštívit lze také Jihomoravské muzeum, Muzeum Velké Moravy, Muzeum motorismu, Dům umění, výtvarnou Galerii a Prostor (GaP) či městské divadlo. Z kulturních akcí zmiňme Znojemské historické vinobraní, Hudební festival Znojmo a Znojmo Jazz Fest. Hraje zde hokejový klub Orli Znojmo. V Popicích se narodil spisovatel Karl Postl alias Charles Sealsfield, v Příměticích působil Prokop Diviš a vynalezl tam bleskosvod. Obě vsi jsou dnes součástí Znojma.

Použité zdroje
ČUČKA, Oldřich, ed. 750 let města Znojma. 1. vyd. Brno: Blok, 1976. 135, [i] s.
FILIP, Aleš a kol. Znojmo od středověku po moderní dobu = Znaim vom Mittelalter bis in die Moderne. Vyd. 1. Brno: K-Public, 2012. 144 s. ISBN 978-80-87028-09-4.
JANKŮ, Vlastimil a kol. Historie Znojma v obrazech: příběhy z historie a současnosti. Vyd. 2. Brno: K-Public, 2006. 296 s. ISBN 80-87028-03-1.
KACETL, Jiří. 77 divů Znojma: Znojmo - město s přívlastkem: víno, historie, turistika. Znojmo: Znojemská Beseda, 2008. 51 s. ISBN 978-80-254-5165-6.
KONEČNÝ, Lubomír Jan. Románská rotunda ve Znojmě: ikonologie maleb a architektury. 1. vyd. Brno: Host, 2005. 449 s. ISBN 80-7294-171-2.
MACOUN, Eman. Znojmo v proměnách. Vyd. 1. Třebíč: Akcent, 2012. 244 s. ISBN 978-80-7268-645-2.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.