Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Beskydy

Beskydy

Typ pohoří typický pro středoevropské Karpaty, jenž je v České republice zastoupen Moravskoslezskými Beskydy. Tato pohoří se dají najít také v Polsku, na Slovensku a Ukrajině.


Lysá hora, nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd. Autor: Petr Štefek - Aisano, licence CC BY-SA 3.0 https://cs.wikipedia.org/wiki/Lys%C3%A1_hora_(Moravskoslezsk%C3%A9_Beskydy)#/media/Soubor:Lysa_hora_vrchol.jpg
Podrobné informace

Beskydy jsou typem pohoří, jenž je ve střední Evropě unikátní. Nacházejí se v pásmovém pohoří Karpaty. Vyznačují se oblými, běžně zalesněnými vrcholy, na kterých se objevují skály jenom zřídka. Beskydy najdeme jen v několika evropských zemích, konkrétně v jižním Polsku, na severu Slovenska, na západní Ukrajině a na východě České republiky u hranice se Slovenskem.

V České republice se nacházejí Moravskoslezské Beskydy. Jsou situované v regionech Valašsko a Slezsko, s malým přesahem do slovenského okresu Čadca. Většinu jejich území zabírá chráněná krajinná oblast Beskydy. Vrcholy Moravskoslezských Beskyd jsou pro tento druh pohoří typické a jejich nejvyšší horou je Lysá hora s nadmořskou výškou 1 323 m. Druhou nejvyšší horou je Smrk, vysoký 1 276 m. Moravskoslezské Beskydy jsou relativně vysokým pohořím, s vícero vrcholy dosahujícími výšky alespoň 1 000 m.

Na jejich území se nachází velké množství přírodních i kulturních památek. Pro turisty jsou zajímavé vrcholy Ropice a Radhošť, které jsou spojovány se starými slovanskými bohy, Perunem a Radegastem. Na obou můžeme najít také jejich sochy. Pověsti o slovanském bohu Radegastovi jsou spojeny i s horou Tanečnice, jejíž vrchol je pokryt naskládanými kameny, tzv. kamennými mužíky. Na vrcholu Pustevny se nachází i několik zajímavých dřevěných staveb z konce 19. století, navržených slovenským secesním architektem Dušanem Jurkovičem, konkrétně chaty Libušín a Maměnka, a Zvonička na Pustevnách.

Osídlení v Moravskoslezských Beskydech bylo z důvodu dobrých podmínek pro chov ovcí spojeno s valašskou kolonizací. Z kulturních památek zaujme několik zámků, jako je zámek ve Frýdku, a hradních zřícenin, například zřícenina hradu Hukvaldy. Turisty sem také láká Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, majestátní skalní formace Čertovy skály v obci Lidečko nebo několik pseudokrasových jeskyní, ze kterých je nejdelší jeskyně Cyrilka, nacházející se na vrchu Pusteven s délkou chodeb přibližně 370 m.

Použité zdroje
CHKO Beskydy [online]. CHKO Beskydy: ©2016 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://nature.hyperlink.cz/Beskydy/index.htm
KUCHYŇOVÁ, Zdenka. Pustevny vděčí za své jméno poustevníkům. In: cesky.radio.cz [online]. 11. 2. 2011 [cit. 4. 9. 2020]. Dostupné z: https://cesky.radio.cz/pustevny-vdeci-za-sve-jmeno-poustevnikum-8566105
Pustevny [online]. Pustevny: ©2018 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.pustevny.cz
Správa CHKO Beskydy [online]. CHKO Beskydy: ©2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://beskydy.ochranaprirody.cz/
Wikipedia: Otevřená encyklopedie: Beskydy [online]. ©2020 [cit. 7.9]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Beskydy

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.