Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Čertovo jezero

Čertovo jezero

Velké ledovcové jezero nacházející se na Šumavě. Je opředeno mnoha pověstmi. Stejně jako Černé jezero ho lze najít na svahu Jezerní hory.


Výhled na Čertovo jezero z rozhledny Špičák. ČTK/Eret Petr.
Podrobné informace

Čertovo jezero je jedno z ledovcových jezer Šumavy, vzniklých v průběhu poslední čtvrtohorní doby ledové. Stejně jako největší české přírodní jezero vůbec, Černé jezero, se nachází na jihovýchodním svahu Jezerní hory. Čertovo jezero má rozlohu necelých 10 ha a je relativně hluboké, největší dosažená hloubka je 36 m. Spolu s blízkým Černým jezerem je od roku 1933 součástí národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero. Samotný název Čertovo jezero vznikl na základě pověsti, podle které dolinu, v níž se jezero nachází, vyhloubil čert, zatížený na ocase kamenem. Ten mu na něj přivázala dívka, kterou chtěl odnést do pekla.

Už od středověku se v okolí Čertova jezera těžila železná ruda, podle které nese název i obec která je tomuto jezeru nejblíže, Železná Ruda. V letech 1880 až 1882 nechal kníže Hohenzollern v jezerní stěně Čertova jezera vybudovat lávkovou cestu pro turisty. V roce 1990 však byla cesta z důvodu ochrany zdejší přírody stržena.

Podobně jako ostatní vysoko položená místa Šumavy, například blízké Černé jezero, se i Čertovo jezero vyznačuje relativně chladným podnebím a je místem výskytu mnoha na území České republiky vzácných chladnomilných druhů rostlin a živočichů, hlavně glaciálních reliktů. Kar obou jezer je také místem výskytu mnoha vzácných druhů, zejména různých druhů lišejníků. Okolní porost je tvořen hlavně hustými smrčinami, které jsou domovem mnoha ptáků, a také největší české kočkovité šelmy, rysa ostrovida (Lynx lynx).

 

Použité zdroje
Národní park Šumava [online]. Národní park Šumava: 2008 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.npsumava.cz
DVOŘÁK, Jan. 25 let národního parku Šumava [online]. Turnov: Správa národního parku Šumava, 2016, [cit. 4.9.2020]. ISBN 978-80-87257-37-1. Dostupné z: https://www.npsumava.cz/wp-content/uploads/2019/07/sumava-kniha-25-let.pdf
HALLA, Pavel. Jezero, ve kterém se podle pověsti utopil čert, najdete uprostřed šumavských hvozdů. In: regiony.rozhlas.cz [online]. 21.7.2019 [cit. 4. 9. 2020]. Dostupné z: https://regiony.rozhlas.cz/jezero-ve-kterem-se-podle-povesti-utopil-cert-najdete-uprostred-sumavskych-7441562
KŘENOVÁ, Zdeňka. Národní park Šumava. Ochrana přírody [online]. 2008, 6/2008, [cit. 4.9.2020]. ISSN 1210-258X. Dostupné z: https://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/narodni-park-sumava/
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Čertovo jezero [online]. c2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Certovo_jezero
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Šumava [online]. c2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0umava

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.