Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: České knížectví (40 záznamů)

Bedřich (kníže)

Český kníže v letech 1172–1173 a podruhé v letech 1178–1189. Slabý vládce, jehož závislost na římském císaři vyústila ve vážné ohrožení územní celistvosti českého státu.

Bitva u Chlumce (1126)

Bitva mezi vojsky českého knížete Soběslava I. a římského krále Lothara III., která proběhla 18. 2. 1126 nedaleko hradiště u obce Chlumec u Ústí nad Labem. Jedna z nejznámějších bitev z období českého knížectví.

Boleslav Chrabrý

Polský kníže v letech 992–1025 a v roce 1025 první polský král. V letech 1003–1004 vládl také jako kníže český. Patří k nejvýznamnějším středověkým panovníkům Polska, na přelomu prvního a druhého tisíciletí zároveň výrazně zasáhl do českých dějin.

Boleslav I.

Český kníže v letech 935–967/972. Kvůli četným násilným činům, mimo jiné vraždě svého bratra sv. Václava, získal přízvisko „Ukrutný“. Svojí silnou, téměř 40 let trvající vládou výrazně přispěl k upevnění české státnosti.

Boleslav II.

Český kníže v letech 967/972–999. Přes počáteční úspěchy přivedla jeho vláda český stát do první vážné krize.

Boleslav III.

Český kníže v letech 999–1002 a  krátce v roce 1003. Jeho násilná vláda a závislost na okolních panovnících prohloubily krizi českého státu na přelomu prvního tisíciletí.

Bořivoj I.

První historicky doložený český kníže z rodu Přemyslovců. Přijal křest a položil základy českého středověkého státu.

Bořivoj II.

Český kníže v letech 1100–1107 a 1117–1120. Jeho vláda znamenala počátek dlouhého období bojů o trůn mezi Přemyslovci, do kterých ve stále větší míře zasahovali římští panovníci.

Břetislav I.

Český kníže v letech 1034–1055, který byl pro svou udatnost nazýván „český Achilles“. Patří k nejvýznamnějším reformátorům raně středověkého českého státu.

Břetislav II.

Český kníže v letech 1092–1100, první ze čtyř synů Vratislava II., kteří v následujících desetiletích usedli na knížecí stolec.

Hradská soustava

Správní systém českého státu od 10. do první poloviny 13. století tvořený soustavou knížecích hradů. Obdobná forma správy existovala i v Uhrách a Polsku.

Christianizace českých zemí

Několik staletí trvající proces, během nějž obyvatelstvo českých zemí přijalo namísto dosavadních pohanských zvyklostí křesťanskou víru a začlenilo se do západní křesťanské tradice.

Jaromír (kníže)

Český kníže v letech 1003, 1004–1012 a 1033–1035. Jeho tragický životní příběh dobře ilustruje krizi, v níž se český stát a rod Přemyslovců na přelomu prvního a druhého tisíciletí ocitly.

Jindřich Břetislav

Český kníže v letech 1193–1197, jediný panovník v českých dějinách, který zároveň zastával funkci biskupa pražského. Byl znám jako ambiciózní, avšak bezskurpulózní politik a schopný intrikán.

Kolonizace českých zemí ve středověku

Proces osidlování a výstavby dosud neobydlených částí Čech a Moravy od 12. do 13. století, který znamenal zásadní kvantitativní a kvalitativní proměnu místního osídlení. Zároveň položil základy dnešní soustavy českých vesnic a měst.

Konrád I. Brněnský

Český kníže v roce 1092. Ještě před začátkem vlády po několik desetiletí významně zasahoval do české politiky.

Konrád II. Ota

Český kníže v letech 1189–1191 a jedna z nejvýraznějších osobností z řad moravských Přemyslovců.

Křížové výpravy a české země

Náboženské války vedené ve středověku pod patronátem katolické církve proti příslušníkům jiných náboženství a heretikům. Mnohých z nich se zúčastnili bojovníci z českých zemí, v 15. století musely ale naopak tažením křižáckých vojsk čelit samotné Čechy.

Ludmila (česká světice)

První pokřtěná česká kněžna. Babička a vychovatelka svatého Václava. Byla uškrcena vrahy najatými její snachou Drahomírou, zřejmě v roce 921.

Oldřich (kníže)

Český kníže v letech 1012–1033 a podruhé v roce 1034. Dokázal překonat krizi českého státu z přelomu prvního tisíciletí a opět k jeho území přičlenit Moravu.

Zobrazeno 1 - 20 záznamů
z celkového počtu 40

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.