Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
České středohoří

České středohoří

Turisty oblíbené vulkanické pohoří v Podkrušnohorské oblasti v severních Čechách, jehož součástí je chráněná krajinná oblast České středohoří.


České středohoří, krajina. ČTK/Horázný Jozef.
Podrobné informace

České středohoří je pohoří v Podkrušnohorské oblasti v severních Čechách. Většinu jeho rozlohy zabírá chráněná krajinná oblast České středohoří, vyhlášená v roce 1976. Nepatří k výrazně vysokým pohořím, jeho nejvyšší hora Milešovka má nadmořskou výšku 836,5 m a zřetelně převyšuje ostatní vrcholy této oblasti.

Zajímavá je vulkanická minulost Českého středohoří. Většina sopečné činnosti se zde odehrávala ve třetihorách před 42 až 16 000 000 lety. Jejím následkem zůstalo v oblasti mnoho unikátních přírodních scenérií přitahujících turisty, například kamenné varhany Panská skála (národní přírodní památka, okres Česká Lípa), vrch Radobýl nedaleko Litoměřic, který je pravděpodobně pozůstatkem lávového jezera ztuhlého v sopečném kráteru, nebo národní přírodní památka Kamenná slunce v lomu u vsi Hnojnice. Většina geologických památek, jež vznikly vulkanickou činností, byla odkryta v rámci zdejší těžby kamene. V Českém středohoří se vyskytuje mnoho dalších přírodních zajímavostí, například masiv Dubí hora, Bílé stráně s charakteristickým světlým podkladem tvořeným opukou, Loupežnická jeskyně, skalní hřib Magnetovec a jiné. 

Nejstarší osídlení této oblasti se datuje do doby středního paleolitu. Najdeme zde zbytky předslovanských a slovanských hradišť i zříceniny středověkých hradů, například Blansko, Hazmburg, Kamenice, Střekov a další. Díky úrodné půdě, vhodné například pro pěstování ovoce, chmele, obilí nebo vinné révy, byla oblast hojně osídlována, zejména v nižších polohách. Dodnes se tu těží kámen a drahokamy, konkrétně český granát. Po třicetileté válce došlo v Českém středohoří k poklesu obyvatelstva, a v oblasti se tak usídlili obyvatelé německy mluvící. Vliv, který na krajinu měli, je patrný dodnes. Počet obyvatel se znovu snížil ve 20. století, nejprve po vysídlení českého lidu v roce 1938, kdy se České středohoří v důsledku mnichovské dohody stalo součástí německé třetí říše, a později opět po vysídlení německého obyvatelstva po druhé světové válce.

Použité zdroje
České středohoří [online]. České středohoří: ©2020 [cit. 2. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.stredohori.cz/#
České středohoří turistický informační portál/encyklopedie [online]. České středohoří turistický informační portál/encyklopedie: ©2004 [cit. 2. 9. 2020]. Dostupné z: http://www.ceskestredohori.cz/encyklopedie.htm
NOVOTNÁ, Daniela. Kokořínsko a České středohoří. 1. vydání. Praha: Freytag & Berndt, 2008. 151 stran. ISBN 978-80-7316-299-3.
SEDLOŇOVÁ, Gabriela. Neovulkanity Českého středohoří a jejich geovědně turistický potenciál. Ostrava, 2010. Bakalářská práce. Technická univerzita Ostrava. Institut geologického inženýrství.
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: České středohoří [online]. c2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_st%C5%99edoho%C5%99%C3%AD

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.