Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Český kras

Český kras

Jedna z největších krasových oblastí v České republice. Nachází se ve Středočeském kraji a kromě překrásných krasových útvarů je známá také jako významné naleziště fosilií.


Český kras, Koněpruské jeskyně. ČTK/Říhová Michaela.
Podrobné informace

Český kras patří k největším krasovým územím v České republice. Nachází se ve Středočeském kraji. Roku 1972 zde byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Český kras o rozloze 128 km2. Oblast je typická usazenými horninami, především vápenci, které kdysi tvořily dno mělkého prvohorního moře. Nalézá se zde velké množství krasových útvarů, z nichž nejzajímavější pro turisty jsou jeskyně. V oblasti Českého krasu se nachází několik menších chráněných území a také jeden z nejznámějších českých hradů, Karlštejn.

Český kras byl osídlen už v pravěku a ve zdejších jeskyních bylo nalezeno množství artefaktů z doby paleolitu a mezolitu, nejstarší asi 180 000 let staré. Z doby bronzové a železné pochází několik zdejších hradišť: Kotýz, Nad Klášterem, Tetín a další. Jiné památky pocházejí ze středověku a raného novověku, například hrad Karlštejn a zřícenina hradu Tetín nebo klášterní soubor ve Svatém Janu pod Skalou.

Z mnohých jeskyní Českého krasu jsou turisty nejvyhledávanější Koněpruské jeskyně. V 15. století v nich vykonávala svou činnost penězokazecká dílna. Dalšími významnými, avšak veřejnosti nepřístupnými jeskyněmi v této oblasti je například Čeřinka, jedna z nejhlubších v České republice, jeskyně Ementál s překrásnou krápníkovou výzdobou nebo rozsáhlá a spletitá jeskyně Arnoldka. Nacházejí se zde také již nevyužívané vápencové lomy, z nichž nejznámější je Velká Amerika.

Český kras je významné naleziště zkamenělin z období prvohor, od ordoviku po devon, známé už v 19. století. Tehdy ho proslavily zdejší nálezy francouzského inženýra a paleontologa Joachima Barranda. V usazených horninách se zachovaly fosilie tehdejší fauny mělkých moří, hlavně trilobitů, měkkýšů a ramenonožců.

Podobně jako na jiných rozlehlých krasových územích se v Českém krasu vyskytuje mnoho reliktních nebo ohrožených druhů fauny a flóry. Rostlinnými endemity této oblasti jsou jeřáb krasový (Sorbus eximia) a jeřáb barrandienský (S. barrandienica). Vyskytuje se zde mnoho vzácných druhů ptáků, motýlů, dravých brouků a hlavně netopýrů.

Použité zdroje
Chráněná krajinná oblast Český kras [online]. Chráněná krajinná oblast Český kras. [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z:
http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=kultura&site=CHKO_cesky_kras_cz
Koněpruské jeskyně [online]. Koněpruské jeskyně: ©2002 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: http://jeskyne.cesky-kras.cz/konepruske-jeskyne/
Správa CHKO Český kras [online]. Správa CHKO Český kras: ©2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://ceskykras.ochranaprirody.cz/
VÍT, Petr, LEPŠÍ, Martin, LEPŠÍ, Petr. There is no diploid apomict among Czech Sorbus species: A biosystematic revision of S. eximia and discovery of S. barrandienica. Preslia. Průhonice, 2012, 84, 71-96. ISSN 0032-7786.
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Chráněná krajinná oblast Český kras [online]. c2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_%C4%8Cesk%C3%BD_kras

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.