Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Erich Roučka

Erich Roučka

Český průmyslník, technik a vynálezce, přezdívaný též „moravský Edison“. Založil první středoevropskou továrnu na výrobu elektrických měřicích přístrojů.


Zdroj: Flickr
Podrobné informace

*30. 10. 1888 Velké Meziříčí – 16. 3. 1986 Ezelsdorf, Německo

Erich Roučka se narodil v rodině městského stavitele, ale jako jediný z jeho potomků nepokračoval v rodinné stavebnické tradici. V rodném městě dokončil pět tříd reálného gymnázia, ale pro svůj mimořádný zájem o techniku přestoupil na elektrotechnický obor vyšší průmyslové školy v Brně. Po absolvování nastoupil na dvouletou praxi v pražské firmě Kolben a spol. a. s. Později šel na praxi i do berlínské firmy Siemens und Halske Wernerwerk, odkud byl po třech měsících propuštěn „pro přílišnou odbornou zvědavost“.

V roce 1911 Roučka zahájil provoz dílny v suterénu svého domu, kde se sedmi spolupracovníky začal s výrobou elektrických měřicích přístrojů. Ve stejném roce přenesl výrobu do nového objektu v Blansku. Tato provozovna, nesoucí název Metra Blansko, byla první tohoto typu ve střední Evropě. Vyráběla ampérmetry, voltmetry, rozvaděče, transformátory, elektrodynamické přístroje a mnoho dalších. Tyto přístroje se symbolem ER se brzy staly známé nejen v Rakousko-Uhersku. Roučka za své dílo získal v roce 1918 od ministerstva veřejných prací titul inženýra.

V meziválečné době třikrát navštívil Spojené státy americké, kde se sešel s Thomasem Alvou Edisonem a studoval stovky vynálezů, literaturu a praxi v amerických firmách. Edisonovi předložil své vynálezy týkající se bezdrátového řízení podmořských člunů a letadel, předběhl však dobu minimálně o 30 let a nápady nebyly pro Edisona zajímavé.

K jeho nejznámějším přístrojům patří regulátory optimalizující výrobu elektřiny, tzv. multimetr a E. R. Robot. Ve 20. letech jimi byly vybaveny téměř všechny tepelné elektrárny v Československu. Dalším zásadním zařízením, který byl sestaven podle Rouškových vynálezů, byl kotel sloužící k efektivnímu ústřednímu vytápění větších budov.

Po druhé světové válce byly Rouškovy podniky znárodněny a on sám dlouho nemohl najít práci. Proto roku 1959 emigroval do Německa, kde pracoval ve firmě AEG a bádal až do konce svého života. Zaregistroval více než 400 patentů.

Použité zdroje
ŠTOLL, Ivan et al. Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích. Svazek čtvrtý, Doppler, Mendel, Mach, Ježkové, Kaplan, Roučka. Praha: Jonathan Livingston, 2017. 250 stran. ISBN 978-80-7551-067-9.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.