Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Franz Kafka

Franz Kafka

Jeden z nejznámějších pražských německy píšících spisovatelů 20. století. Bývá pokládán za předchůdce existenciální a absurdní literatury.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*3. 7. 1883 Praha – 3. 6. 1924 Kierling u Klosterneuburgu (Dolní Rakousko)

Franz Kafka (židovským jménem Amšel) vystudoval v letech 1901–1906 právo, kromě toho navštěvoval přednášky z germanistiky a dějin umění. Rok po začátku studia poznal Maxe Broda, jejich přátelství trvalo až do spisovatelovy smrti. Byl zaměstnán jako právník v několika pojišťovnách. Své první texty začal publikovat roku 1908 v mnichovském časopise Hyperion a v Brodově almanachu Arkadia. Roku 1922 ze zdravotních důvodů definitivně opustil zaměstnání a v roce 1924 zemřel na tuberkulózu. V závěti požadoval zničení veškerého svého nedokončeného díla a dopisů, Max Brod však navzdory tomuto přání jeho dílo vydal. Kafka je pohřben v rodinné hrobce na Novém židovském hřbitově v Praze.

Franz Kafka sice hovořil a psal plynně česky, svá díla však publikoval v němčině. Napsal tři romány, které ovšem zůstaly nedokončené a byly publikovány až po Kafkově smrti: Proces (1925), Zámek (1926) a Nezvěstný (též zvaný Amerika /1927/), dále řadu povídek a novel (například Proměna /1915/ a Ortel /1916/). Typickým pro spisovatele je téma tlaku ničivých sil, jimž se jejich hrdinové marně pokoušejí čelit. Častými motivy jsou pocity vyřazenosti, izolovanosti a ponížení. Důležitou úlohu v Kafkově životě sehrála Milena Jesenská (korespondence Dopisy Mileně /1952/), jež se stala první překladatelkou jeho prózy do češtiny. Na uvedení Kafkových děl do české kultury má též velkou zásluhu Josef Florian a Pavel Eisner. Světovou proslulost však autor získal až po druhé světové válce. Podle Kafkova příjmení vzniklo označení kafkovský (také „kafkárna“), což znamená absurdní a iracionální životní situace, které nemají žádné logické opodstatnění.

Použité zdroje
BALAJKA, Bohuš, SOLDÁN, Ladislav a CHAROUS, Emil. Přehledné dějiny literatury. II, Dějiny české literatury od konce 19. století do r. 1945 s přehledem vývojových tendencí světové literatury. Vydání čtvrté, ve Fortuně třetí. Praha: Fortuna, 2001. 198 stran. ISBN 80-7168-781-2.
BROD, Max. Franz Kafka: životopis. Překlad Vladimír Kafka a Josef Čermák. Vyd. 2., upr. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 2000. 228 s. Pražské hvězdné nebe. ISBN 80-85844-73-7.
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.
POKORNÝ, Vít. Jak čteme (a žijeme) Kafku. Online https://www.svetovka.cz/2014/06/06-2014-esej/
PROCHÁZKOVÁ, Barbora. Když se řekne kafkárna. Online na http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=8059

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.