Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Literatura první poloviny 20. století (62 záznamů)

Jedním z nevýznamnějších kulturních fenoménů byla levicová avantgarda. Jednalo se o sdružení mimo jiné okolo svazu Devětsil. K jejím kulturním teoretikům patřili Karel Teige a Bedřich Václavek. Z literátů to jsou taková jména jako Jaroslav Seifert, Vladislav Vančura, Vítězslav Nezval, Konstantin Biebl, František Halas aj. Významná byla i divadelní sekce. Část těchto osobností vytvořila vlastní umělecký směr poetismus, někteří se později našli v surrealismu. Ke komunismu se výrazně hlásili Ivan Olbracht, Marie Majerová nebo Jaroslav Hašek. Do politického středu blízko prezidenta Masaryka řadíme Karla Čapka, Josefa Čapka, Karla Poláčka, Františka Langra aj. Další významem směrem byla katolická moderna, kterou tvořili Jaroslav Durych, Jakub Deml a aj. Vedle těchto uskupení koexistovali německy píšící autoři: Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Franz Werfel, Max Brod aj. Za války literaturu svým dílem obohatili Jaroslav Havlíček, básník Jiří Orten nebo umělci okolo Skupiny 42 a Skupiny Ra.

Jakub Arbes

Spisovatel a novinář, známý především jako autor a zakladatel specifického literárního žánru romaneto. Ve své tvorbě se hojně zabýval sociálními a politickými otázkami.

Eduard Bass

Novinář a spisovatel ze školy Lidových novin, autor písňových textů, drobných próz a aktovek. Významný představitel českého literárního kabaretu.

Petr Bezruč

Básník a autor jediné básnické sbírky Slezské písně, v níž vystupuje jako obhájce obyvatel Slezska.

Konstantin Biebl

Básník a prozaik, původně vycházel z proletářské poezie. Prošel obdobím poetismu a kratší etapou surrealismu, v každém z nich představoval hlavně vynikajícího lyrika.

Otokar Březina

Básník a spisovatel, výrazný představitel českého symbolismu. Svou tvorbou ovlivnil vývoj české poezie ve 20. století.

Jakub Deml

Básník, katolický kněz, prozaik a překladatel z němčiny a latiny. Celé jeho žánrově různorodé dílo je prodchnuto náboženskou vírou, zároveň však zejména jeho snové záznamy a texty předznamenávají surrealistické experimenty.

Svaz moderní kultury Devětsil

Významné avantgardní umělecké sdružení literátů, teoretiků, architektů, divadelníků a výtvarníků s vlastním programem. Pořádalo různé kulturní akce především v duchu levicové politiky.

Jan Drda

Prozaik, publicista, dramatik a filmový scenárista. Jeho tvorba je výrazně inspirována folklorem, častým prvkem v jeho díle je pohádková alegorie na aktuální témata.

Jaroslav Durych

Prozaik, básník a dramatik, který své dílo ukotvil v barokním pojetí světa. Zásadně kritizoval demokratický liberalismus v literatuře i v životě.

Viktor Dyk

Básník, prozaik a dramatik, jenž byl v mládí významným představitelem tzv. generace „buřičů“, později v jeho tvorbě dominoval konflikt ideálu a skutečnosti.

Barbora Markéta Eliášová

Česká cestovatelka, spisovatelka a učitelka, která jako první Češka na počátku 20. století objela celý svět.

Josef Florian

Významný vydavatel a překladatel, měl rozhodující podíl na obrodě kulturního katolicismu v českých zemích. Redigoval časopis Katolické moderny Nový život.

František Gellner

Básník, malíř, karikaturista, umělecky činný zejména na stránkách časopisů Moderní revue a Nový kult. Vysloužil si pojmenování „básník anarchistických snů a rozvráceného sexu“.

František Halas

Básník, původně vycházel z proletářské poezie a poetismu, ale již na počátku 30. let získala jeho poetika neobyčejně intenzivní a osobitý výraz, pramenící mimo jiné ze silného napětí mezi abstraktní myšlenkou a jejím smyslovým vyjádřením.

Jaroslav Hašek

Prozaik, autor kabaretních her a publicista. Proslavil se především jako autor literárního díla Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.

Josef Holeček

Prozaik a básník, představitel českého realismu, jehož hlavním tématem byl obraz jihočeského venkova, později se jeho tvorbou inspirovali čeští ruralisté v první polovině 20. století. Zabýval se kulturou a historií slovanských národů a publicistikou.

Josef Hora

Básník reflexivní lyriky času a ticha, prozaik, literární kritik a překladatel, jedna z vůdčích osobností české proletářské poezie. 

Egon Hostovský

Spisovatel a novinář, jehož dílo tematizuje existenciální, filozofický a psychologický rozměr lidského života.

František Hrubín

Básník přírodní a milostné lyriky, prozaik, dramatik a překladatel z francouzštiny. Představuje jednoho z nejznámějších českých autorů dětské poezie 20. století.

Alois Jirásek

Prozaik a dramatik, který dovedl s využitím drobných detailů mistrovsky vylíčit historické události, a maximálně tak přiblížit  popisovanou dobu. V jeho díle vrcholí obrozenecká tradice české literatury, jež byla později často uváděna jako požadovaná norma vztahu k minulosti.

Zobrazeno 1 - 20 záznamů
z celkového počtu 62

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.