Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Josef Florian

Josef Florian

Významný vydavatel a překladatel, měl rozhodující podíl na obrodě kulturního katolicismu v českých zemích. Redigoval časopis Katolické moderny Nový život.


Autor: Jan Florian – rodinné album, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4815443
Podrobné informace

*9. 2. 1873 Stará Říše – 29. 12. 1941 Stará Říše 

Josef Florian působil krátce po maturitě v Telči v obecní škole, záhy ale odešel do Prahy. Po absolvování filozofické fakulty vyučoval dva roky na střední škole. Pod vlivem spisů radikálního francouzského myslitele Léona Bloye, jehož četná díla uvedl do české literatury, začal odsuzovat liberalismus a vyznávat původní křesťanské ideály. Žil v přesvědčení o blízké katastrofě a posledním soudu. Odmítal konvence, ocital se často v rozporu s povrchním katolicismem a církevní hierarchií. Kvůli podobným konfliktům byl v Novém Jičíně zatčen. Roku 1913 se vrátil do rodného kraje, kde se věnoval především nakladatelské činnosti a výchově. V souladu s vlastními zásadami odmítal posílat svých dvanáct dětí do školy. Mezi jeho blízké přátele patřili Otokar Březina, Jakub Deml, Jan Zahradníček, František Halas, Vilém Závada, Josef Čapek, Vladimír Holan a mnoho jiných.

Největší význam Florianovy práce spočívá v nakladatelské činnosti, svými edicemi významně přispěl k rozvoji české knižní kultury. Ve vlastním nakladatelství Dobré dílo vydával díla středověkých mystiků, mezi autory byli ale také fyzik Albert Einstein, biolog Jakob von Uexküll, filozof Max Scheler a Gabriel Marcel, křesťanští myslitelé Jacques Maritain a Roman Guardini, básníci William Butler Yeats, Francis Jammes, Reiner Maria Rilke, Georg Trakl a Osip Mandelštam, prozaici Jules Barbey ďAurevilly, Vasilij Rozanov, Gilbert Keith Chesterton, André Gid a Franz Kafka Výběr autorů nebyl náhodný, opíral se o Florianovu představu vzdělání skrze umění, vědu a náboženství. Z českých autorů odmítal například tvorbu Aloise Jiráska, Tomáše Garrigua Masaryka, Karla Čapka nebo Fráni Šrámka, naopak obdivoval dílo Vladislava Vančury.

Použité zdroje
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.
OPELÍK, Jiří, ed. et al. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1. vyd. Praha: Academia, 1985-2008. 7 sv. ISBN 80-200-0797-0.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.