Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Konstantin Biebl

Konstantin Biebl

Básník a prozaik, původně vycházel z proletářské poezie. Prošel obdobím poetismu a kratší etapou surrealismu, v každém z nich představoval hlavně vynikajícího lyrika.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*26. 2. 1898 Slavětín u Loun – 12. 11. 1951 Praha

Konstantin Biebl byl během první světové války zajat na balkánské frontě a jako voják rakouské armády odsouzen k smrti. Podařilo se mu však uprchnout a roku 1918 se vrátil domů. V Praze zahájil studium medicíny na lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1921–1924 byl členem Literární skupiny, poté přešel do Devětsilu. Podnikl několik delších zahraničních cest, z nichž především cesta na Cejlon, Sumatru a Jávu inspirovala jeho sbírku S lodí, jež dováží čaj a kávu (1927) a měla pro jeho poetiku značný význam. Roku 1934 podepsal manifest skupiny českých surrealistů. Za druhé světové války spolupracoval s filmovou produkcí, po válce byl zaměstnán na Ministerstvu informací a působil jako člen Filmové rady. Zdlouhavý boj s onemocněním slinivky a deprese v době komunistických represí ho dohnaly k sebevraždě.

Biebl začal psát básně pod vlivem poezie Jiřího Wolkera. Obrazy války ve spojení s lyrickou melancholií se objevují ve sbírkách Věrný hlas (1924) nebo Zlom (1925). Sbírka S lodí, jež dováží čaj a kávu (1927) a kratší lyrická próza Plancius (1931) se nesou v duchu poetismu a jeho asociativních představ. Vrcholem tohoto období je polytematická básnická skladba Nový Ikaros (1929), aranžovaná jako plavba moderním světem s jeho proměnami, válkami, prchavostí a pomíjivostí, v němž nejvyšší a nejtrvalejší hodnotou je láska. Během surrealistického období v tvorbě reagoval na mnichovskou dohodu. Na počátku okupace a druhé světové války vydal útlou sbírku surrealistické poezie Zrcadlo noci (1939). Jeho jediná poválečná sbírka Bez obav (1951) přináší tendenční politickou poezii. Jen několik málo básní z počátku 40. let nese ještě stopy někdejší Bieblovy básnické imaginace.

Použité zdroje
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.
OPELÍK, Jiří, ed. et al. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1. vyd. Praha: Academia, 1985-2008. 7 sv. ISBN 80-200-0797-0.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.