Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Hrad Trosky

Hrad Trosky

Zřícenina gotického hradu a jedna z dominant Českého ráje. Díky své nezaměnitelné siluetě patří k nejznámějším a nejnavštěvovanějším hradním zříceninám v České republice.


Hrad Trosky. Autor: Jerzy Strzelecki, licence CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trosky(js).jpg
Podrobné informace

Trosky nechal mezi lety 1380 a 1390 jako své rodové sídlo vystavět český šlechtic Čeněk z Vartemberka. Kvůli značným dluhům je byl nucen krátce po dokončení prodat pánům z Bregova, za nichž v roce 1428 odolaly obléhání husitských vojsk. Již od druhé poloviny 15. století přestaly sloužit jako panské sídlo, svůj strategický význam si však zachovaly a za třicetileté války byly několikrát pleněny švédskými i habsburskými vojsky. Zpustlá zřícenina se znovu stala předmětem zájmu až v 19. století, kdy její silueta učarovala mnoha malířům a básníkům období romantismu, nalezneme ji např. v básních Karla Hynka Máchy. Oblíbeným cílem výletníků zůstává dodnes.

Hrad je postaven na unikátním čedičovém skalním útvaru se dvěma vysokými sopouchy. Na jejich vrcholcích byly vztyčeny dvě obytné věže, vyšší čtverhranná, zvaná Panna, a nižší šestiboká, zvaná Baba. Mezi věžemi se na vyvýšeném sedle nachází hradní jádro s obvodovou hradbou a dvěma paláci. Větší palác pod věží Pannou je vysokou stavbou o třech patrech, z nichž bylo obýváno pouze to nejvyšší, osvětlené velkými okny. Zbylá dvě patra sloužila především ke skladování zásob a zbraní pro případ obléhání. Z druhého, patrně z části dřevěného paláce pod Babou se dochovaly pouze fragmenty. Hospodářské stavby se nacházely na dnes již zaniklém předhradí.

Použité zdroje
David, Petr a Soukup, Vladimír. Dějiny hradů a tvrzí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2012. 432 s. ISBN 978-80-242-3745-9.
Durdík, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 3., opr. vyd. Praha: Libri, 2009. 733 s. ISBN 978-80-7277-402-9.
Vojkovský, Rostislav. Trosky: zřícenina hradu v Českém ráji mezi Turnovem a Jičínem. 1. vyd. Hukvaldy-Dobrá: Putujme, 2012. 22 s. Putujme po hradech a zámcích; sv. 12. ISBN 978-80-87712-32-0.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.