Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Gotika (28 záznamů)

Anežský klášter

Areál bývalého středověkého kláštera v Praze, zvaného také Na Františku, ve kterém se nachází jedny z nejstarších gotických staveb na našem území. Patřil k nejvýznamnějším českým klášterům v období přemyslovských králů.

Hrad Bezděz

Zřícenina raně gotického hradu, zhruba 6 km od města Doksy. Patří k nejvýznamnějším českým středověkým památkám a předním ukázkám středoevropského hradního stavitelství 13. století.

Zámek Blatná

Vodní tvrz, přestavěná na hrad a později zámek ve stejnojmenném městě v jižních Čechách. Je jedním z mála zachovaných vodních sídel v Čechách a vynikající ukázkou pozdně gotické aristokratické rezidence.

 

Emauzy (klášter Na Slovanech)

Benediktinský klášter, založený Karlem IV. na Novém Městě pražském. Proslavil se především jako středisko slovanské církevní vzdělanosti a umění a náleží k vynikajícím ukázkám architektury a umění Karlovy doby.

Hrad Helfštýn

Jedna z největších hradních zřícenin v České republice. Nachází se u města Týn nad Bečvou v Olomouckém kraji a je proslulá především svým mohutným opevněním.

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře

Monumentální kostel v Kutné Hoře, v jehož architektuře se spojují nejlepší tradice středoevropské vrcholné a pozdní gotiky. Patří k nejambicióznějším a umělecky nejnáročnějším středověkým stavbám, jaké v českých zemích během středověku vznikly.

Hrad Karlštejn

Jeden z nejznámějších a nejnavštěvovanějších hradů v České republice, ukrývající mimořádně cenné gotické interiéry. Nachází se ve Středočeském kraji, přibližně 30 km jihozápadně od Prahy.

Karolinum

Nejstarší dochovaná budova Univerzity Karlovy a její současné reprezentativní sídlo. Dodnes si zachovala mnohé ze své původní středověké podoby, a patří tak k nejcennějším stavbám svého druhu v Evropě.

 

 

Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně

Katedrální chrám stojící na vrchu Petrov v centru Brna. Je hlavním centrem brněnské diecéze a výraznou dominantou městského panoramatu.

Katedrála sv. Víta

Největší a nejvýznamnější chrám v České republice, dominanta Pražského hradu a jeden ze symbolů české státnosti, v němž byli tradičně korunováni a pohřbíváni čeští králové.

Kostel sv. Jakuba v Brně

Středověký kostel v historickém centru Brna. Po staletí byl střediskem náboženského života města a dodnes patří k nejvýznamnějším pozdně gotickým stavbám na Moravě. 

Kostnice Sedlec u Kutné Hory

Unikátní hřbitovní kaple s interiérem vyzdobeným lidskými kostmi. Umělecky výjimečný typ tzv. ossuaria, sakrální stavby pro ukládání kostěných pozůstatků. Jeden z ojedinělých architektonických projektů barokní gotiky stavitele Santiniho.

Hrad Křivoklát

Zachovalý hrad ve středních Čechách. Patří k nejstarším královským hradům a je vynikající ukázkou pozdně gotické hradní architektury.

 

Hrad Pernštejn

Mimořádně zachovalý hrad u městysu Nedvědice na východním okraji Českomoravské vrchoviny. Patří mezi největší a nejcennější hrady na Moravě.

Petr Parléř

Architekt, stavitel a sochař působící převážně v Čechách. Jeden z nejvýznamnějších představitelů evropské vrcholné gotiky, známý mimo jiné jako stavitel pražské katedrály sv. Víta a Karlova mostu.

Klášter Porta coeli

Středověký klášter v obci Předklášteří, zhruba 2 km od města Tišnov. Jedná se o jednu z nejstarších a zároveň architektonicky nejhodnotnějších památek rané gotiky v České republice.

Hrad Rabí

Největší hradní zřícenina v Čechách, nacházející se ve stejnojmenném městě v Plzeňském kraji. Je významná zejména díky svému silnému opevnění, které na konci středověku patřilo k nejprogresivnějším v zemi.

Sázavský klášter

Bývalý benediktinský klášter v městečku Sázava ve středních Čechách, známý především jako centrum staroslověnského písemnictví a cyrilometodějské kulturní tradice v Čechách.

Staroměstská radnice

Historická radnice Starého Města pražského na Staroměstském náměstí. Je nejstarší radnicí v České republice a jednou z nejvýznamnějších památek historického centra Prahy.

Staroměstský most v Děčíně

Významná děčínská technická a kulturní památka z 15. století. Je na ní umístěno sousoší zpodobňující sv. Jana Nepomuckého, sv. Víta a sv. Václava.

Zobrazeno 1 - 20 záznamů
z celkového počtu 28

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.