Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Gotika (28 záznamů)

Staronová synagoga

Raně gotická synagoga na pražském Josefově dochovaná v mimořádně autentické podobě a nejstarší kontinuálně fungující synagoga v Evropě.

Starý židovský hřbitov Praha Josefov

Nejvýznamnější umělecká a architektonická památka židovské pohřební kultury na území hlavního města Prahy. Areál hřbitova představuje světově ojedinělý soubor mimořádně cenných renesančních náhrobků. Je součástí nejstaršího městského židovského osídlení.

Hrad Strakonice

Dobře zachovalý hrad ve stejnojmenném městě na soutoku řek Otavy a Volyňky. Představuje v České republice jedinečné spojení šlechtického hradu a církevní komendy, opevněného sídla rytířského řádu, které mělo zčásti charakter kláštera.

Hrad Trosky

Zřícenina gotického hradu a jedna z dominant Českého ráje. Díky své nezaměnitelné siluetě patří k nejznámějším a nejnavštěvovanějším hradním zříceninám v České republice.

Týnský chrám

Gotický kostel v těsné blízkosti Staroměstského náměstí v Praze. Díky svému výraznému průčelí s mohutnými věžemi je dominantou Starého Města a po Pražském hradě jednou z nejznámějších a nejzobrazovanějších pražských staveb.

Vladislavský sál

Pozdně gotický reprezentační sál ve Starém královském paláci na Pražském hradě, v němž jsou pořádána zasedání a slavnostní události celostátního významu. Představuje jedno z vrcholných děl středoevropské pozdně gotické architektury.

Vyšebrodský klášter

Cisterciácký klášter ve městě Vyšší Brod se zachovalým gotickým jádrem a významnými uměleckými sbírkami, jediný dosud fungující cisterciácký klášter v Čechách.

 

Hrad Zvíkov

Zřícenina raně gotického hradu nad soutokem Vltavy a Otavy v Jihočeském kraji. Pro své architektonické kvality bývá nazýván „králem českých hradů“.

Zobrazeno 21 - 28 záznamů
z celkového počtu 28

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.