Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Týnský chrám

Týnský chrám

Gotický kostel v těsné blízkosti Staroměstského náměstí v Praze. Díky svému výraznému průčelí s mohutnými věžemi je dominantou Starého Města a po Pražském hradě jednou z nejznámějších a nejzobrazovanějších pražských staveb.


Pohled na Týnský chrám z věže Staroměstské radnice. Autor: Zairon, licence CC BY-SA 1.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prag_T%C3%BDn_Cathedral_6.JPG
Podrobné informace

Stavba staroměstského farního kostela Matky Boží před Týnem (lidově Týnský chrám) započala v polovině 14. století v důsledku snahy staroměstských měšťanů vyrovnat se ambiciózním kostelům, které vznikaly pod patronací Karla IV. na nedávno založeném Novém Městě. Chrám byl postaven na místě staršího raně gotického kostela v sousedství tzv. Týna, původně opevněného kupeckého dvora, kde cizí kupci přijíždějící do Prahy museli skládat své zboží a platit za něj clo. Stavbu vedla katedrální huť Matyáše z Arrasu a následně Petra Parléře. Po vypuknutí husitských válek v roce 1419 získali rozestavěný, ale již vysvěcený, kostel husité a po návratu arcibiskupa Jana Rokycany do Prahy v roce 1448 sloužil jako hlavní chrám utrakvistické (kališnické) církve. Dokončen byl v letech 1457–1511, kdy byla zaklenuta hlavní chrámová loď, postaven západní štít a dokončeny obě věže. Po porážce českého stavovského povstání v roce 1621 přešel zpět pod správu katolické církve.

Chrám má podobu trojlodní baziliky s dvojicí mohutných, 80 m vysokých, věží v západním průčelí. Uprostřed bohatě zdobeného gotického štítu je umístěn zlatý barokní reliéf Madony s Jezulátkem (původně byl kalich). Mimořádně cenné sochařské dílo představuje gotický reliéf se třemi pašijovými scénami v tympanonu severního portálu. Hlavní loď byla původně sklenuta až 31 m vysokou gotickou křížovou klenbou, tu však po požáru v roce 1679 nahradila nižší klenba barokní. K baroku náleží také převážná část vybavení chrámového interiéru včetně hlavního oltáře s obrazem Nanebevzetí Panny Marie, jedním z vrcholných děl malíře Karla Škréty. Z gotické výbavy se zachovaly především gotická cínová křtitelnice z roku 1414 (nejstarší v Praze), kamenná kazatelna a bohatě zdobený baldachýn od Matěje Rejska. Cenné jsou také sochy Kalvárie a Týnské madony od Mistra týnské Kalvárie. V kostele se nachází řada cenných náhrobků, z nichž nejznámější je renesanční náhrobek dánského astronoma Tychona Braha.

 

 

 

 

Použité zdroje
ANTONÍN, Robert et al. Lucemburkové: česká koruna uprostřed Evropy. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 929 s. ISBN 978-80-7422-093-7.
PIŤHA, Petr. Chrám Matky Boží před Týnem. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010. 64 s. Průvodce. ISBN 978-80-7195-328-9.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.