Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Vladislavský sál

Vladislavský sál

Pozdně gotický reprezentační sál ve Starém královském paláci na Pražském hradě, v němž jsou pořádána zasedání a slavnostní události celostátního významu. Představuje jedno z vrcholných děl středoevropské pozdně gotické architektury.


Vladislavský sál. Autor: DXR, Licence CC BY-SA 4.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vladislav_Hall,_Prague_Castle_20160809_1.jpg
Podrobné informace

Vladislavský sál byl zbudován v letech 1490–1502 během rozsáhlé přestavby Pražského hradu, iniciované králem Vladislavem II. Jagellonským. Autorem projektu byl jeden z nejvýznamnějších stavitelů jagellonského období, Benedikt Ried. Pod jeho vedením vznikl 62 metrů dlouhý a 13 metrů široký prostor, který svými rozměry a komplexním architektonickým provedením neměl mezi světskými interiéry ve střední Evropě obdoby. Pro dosažení monumentálního účinku nebyl sál rozdělen na jednotlivé lodě a podepřen sloupy, jak bylo u soudobých interiérů běžné. To Riedovi umožnilo navrhnout až 16 metrů vysokou krouženou klenbu, jejíž prohnutá žebra se rozpínají přes celou šíři sálu a vzájemným protnutím vytvářejí složité květinové vzorce. Osvětlení zajišťují renesanční obdélná okna, která spolu s přilehlým balkonem patří k nejstarším prvkům renesanční architektury v Čechách.

Navzdory rozšířené představě Vladislavský sál nesloužil k pořádání zemských sněmů, nýbrž jako komunikační prostor a místo pro konání reprezentačních a slavnostních událostí. Pořádaly se zde především turnaje, tanec, divadelní představení, a od 18. století též korunovační hostiny. Od vzniku Československé republiky v roce 1918 slouží jako místo pro nejvýznamnější státní slavnosti a zasedání. Prezidenti České republiky v sále skládají inaugurační slib a u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu (28. října) zde slavnostně udělují Státní vyznamenání České republiky.

Použité zdroje
BENEŠOVSKÁ, Klára et al. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Architektura. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2009. 806 s. ISBN 978-80-7432-000-2.
KALINA, Pavel. Benedikt Ried a počátky záalpské renesance. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 299 s. ISBN 978-80-200-1744-4.
KUTHAN, Jiří. Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl první, Král a šlechta. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK ve vydavatelství Togga, 2010. 615 s. ISBN 978-80-7308-313-7.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.