Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Starý židovský hřbitov Praha Josefov

Starý židovský hřbitov Praha Josefov

Nejvýznamnější umělecká a architektonická památka židovské pohřební kultury na území hlavního města Prahy. Areál hřbitova představuje světově ojedinělý soubor mimořádně cenných renesančních náhrobků. Je součástí nejstaršího městského židovského osídlení.


Praha Old Jewish Cemetery Panorama. Autor: Uoaei1, Licence CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_Old_Jewish_Cemetery_Panorama_01.jpg
Podrobné informace

Starý židovský hřbitov v Praze – Josefově tvoří jako architektonický celek komplexní doklad o rozmanitosti a uměleckém vývoji židovské pohřební kultury a jejího výtvarného výrazu. Je součástí nejstaršího městského židovského osídlení v pražském Josefově a zdejší židovské komunitě sloužil jako pohřebiště od poloviny 15. století do roku 1787. Nejstarší náhrobek zde byl vztyčen v dubnu roku 1439. Pestrým uměleckým zpracováním náhrobků se hřbitov řadí k nejvýznamnějším reprezentantům židovské materiální kultury éry vrcholící zaalpské renesance. Celkem je zde na 12 000 náhrobků, zdobených četnými plastikami, odkazujícími na starozákonní symboliku, a řadou reliéfních hebrejských nápisů. Židovské pohřební zvyklosti zapovídají rušení hrobů, unikátem hřbitova je tak vrstevní hrobů v patrech nad sebou. Tato kulturní atypičnost v pohřbívání vedla k charakteristickému zakřivení a nestejnorodosti půdního podloží hřbitova. Svým půdorysem připomíná hřbitov tvar motýlích křídel. K nejvýznamnějším zde pohřbeným osobnostem patří rabbi Löw, učenec a intelektuální ikona rudolfinské renesanční Prahy. Löw je považován za tvůrce Laterny magicy neboli skioptikonu, jednoduchého prototypu promítacího přístroje. Proslul také svým návrhem reformy vzdělávání, jejíž všestrannost a úplnost je srovnávána s didaktickými postupy Jana Amose Komenského. Dalším učencem pražské hebrejské intelektuální tradice, který na Starém židovském hřbitově nalezl místo posledního odpočinku, byl David Oppenheimer, jehož proslulá knižní sbírka dnes tvoří cennou součást oxfordské univerzitní knihovny.

Vlastní městská část Josefov se po zrušení židovského ghetta a asimilaci Židů do většinové společnosti stala chudinskou čtvrtí. Na sklonku 19. století byla podrobena rozsáhlým stavebním zásahům v rámci tzv. asanace, a Starý židovský hřbitov je tak ojedinělým dokladem někdejší podoby této části Prahy.

Použité zdroje
HEŘMAN, Jan. The Old jewish cemetery in Prague. Prague: State Jewish Museum, [mezi 1950 a 1970?]. 39 s.
JEŘÁBEK, Luboš. Der alte Prager Judenfriedhof. Prag: Karolinum, 2009. 47 s., [22] l. obr. příl. Prameny k dějinám českého myšlení. ISBN 978-80-246-1719-0.
SADEK, Vladimír a Šedinová, Jiřina. The Old Jewish Cemetery and the Klausen Synagogue. Prague: State Jewish Museum, 1989. 47 s. ISBN 80-900750-1-0.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.