Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně

Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně

Katedrální chrám stojící na vrchu Petrov v centru Brna. Je hlavním centrem brněnské diecéze a výraznou dominantou městského panoramatu.


Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně. Autor: Michal Klajban, licence CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno,_katedr%C3%A1la_sv._Petra_a_Pavla.jpg
Podrobné informace

Dějiny katedrály sv. Petra a Pavla sahají až do 12. století. Původní drobný románský kostelík na petrském vrchu byl o století později nahrazen románsko-gotickou bazilikou. Postupně se stal jedním ze dvou farních chrámů města Brna a poté, co zde byla roku 1296 založena kolegiátní kapitula, také jedním z nejvýznamnějších duchovních center jižní Moravy. Během 15. a 16. století byl postupně přestavován do dnešní podoby halového kostela s podlouhlým chórem a severní věží, z finančních důvodů však přestavba nemohla být dokončena. K zaklenutí chrámové lodi došlo až v 18. století během další, tentokrát barokní přestavby. Roku 1777 byl kostel vybrán jako katedrála pro nově založené brněnské biskupství. Svou dnešní podobu získal po rozsáhlé novogotické přestavbě v letech 1889–1908, kterou měl nabýt reprezentativnějšího vzhledu. Po stranách chrámu byly přistavěny nové, 84 m vysoké štíhlé věže, byla snížena starší severní věž a zcela bylo přebudováno původně barokní průčelí.

Novogotické úpravy sjednotily vnější vzhled chrámu a zastřely tak do jisté míry jeho bohatou historii; ta se však dosud odráží ve slohově rozmanitém interiéru. Gotickou podobu si uchovala tzv. Kapistránova kazatelna z 15. století při severovýchodním nároží kostela, severní předsíň s propracovanou hvězdicovou klenbou a protilehlá mariánská kaple. Během barokní přestavby bylo původně plánované trojlodí zaklenuto jedinou, nebývale rozlehlou valenou klenbou a dozděno tak, aby se tvar jeho vnitřního prostoru co nejvíce přiblížil oválu, oblíbenému v baroku. Výzdoba lodi je z větší části také barokní, zatímco presbytář byl upraven novogoticky, a to včetně manýristické klenby ze 17. století, která byla doplněna o falešná gotizující žebra.

Dominantní postavení na vrcholu kopce a výrazná silueta učinily z katedrály jeden ze symbolů Brna. O tuto pozici se dělí s přilehlým Špilberkem, jehož barokní opevnění je však o poznání méně výrazné. Katedrála tak dominuje většině vyobrazení města a její reliéf nalezneme i na současné desetikorunové minci.

Použité zdroje
BARTLOVÁ, Milena a CHAMONIKOLA, Kaliopi, ed. Od gotiky k renesanci: výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. II., Brno. Brno: Moravská galerie, 1999. 664 s. ISBN 80-7027-097-7.
FILIP, Aleš. Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně. Brno: FOTEP, 2006. [16] s. ISBN 80-86871-05-3.
JAN, Libor, PROCHÁZKA, Rudolf a SAMEK, Bohumil. Sedm set let brněnské kapituly. Vyd. 1. Brno: Biskupství brněnské - Královská stoliční kapitula u sv. Petra a Pavla, 1996. 144 s. ISBN 80-902253-1-4.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.