Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Ignát Herrmann

Ignát Herrmann

Spisovatel, humorista a redaktor proslulý svými fejetony, povídkami a romány z pražského prostředí. Mnohá z jeho děl byla využita k filmovému zpracování, především pro svůj barvitý popis atmosféry Prahy.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*12. 8. 1854 Chotěboř – 8. 7. 1935 Řevnice

Ignát Herrmann od roku 1876 pracoval v nakladatelství J. Otto a dva následující roky redigoval humoristický časopis Paleček. Své uplatnění nalezl jako novinář, v časopise Švanda dudák, který sám založil, otisknul většinu svých textů. Do literární historie se také zapsal jako editor Nerudova díla, mimo jiné připravil k vydání jeho poslední sbírku Zpěvy páteční (1896). Do dějin města pražského se zapsal jako odpůrce plánované výstavby zoologické zahrady. Své přesvědčení o její zbytečnosti a nepotřebnosti dokonce zdůrazňoval ve svých humoristických povídkách.

Pokoušel se psát dramata (Manželova přítelkyně, 1890), nebyl však příliš úspěšný. Inspirován Nerudou ve vlastní tvorbě pronikal do světa pražské spodiny a podsvětí (Pražské figurky, 1884; Z pražských zákoutí, 1889). Ve svém neznámějším parodistickém románu U snědeného krámu (1890) rozvinul námět podnikatelského ztroskotání. Hlavní hrdina spáchá sebevraždu v kumbálu svého „vyjedeného“ krámu poté, co zjistí, že jeho nevěrná žena spolu svou matkou zneužívaly jeho důvěry.

Výjimečný ohlas vzbudil Herrmannův humoristický román Otec Kondelík a ženich Vejvara, který se dočkal i pokračování. Vypráví příběh spořádané pražské rodiny, do jejíhož života vstoupí neobvyklý nápadník jejich dcery, který se postupně stane řádným členem rodiny. I. Herrmann na základě úspěchu tohoto románu napsal několik dalších děl s podobnou tematikou (Vdavky Nanynky Kulichovy apod.). Do líbivých pražských kulis zasadil také své „nedělní povídky“ psané pro noviny, vlastní výbory z nich nazval Páté přes deváté, Muž bez třináctky a dvanáct jiných povídek nedělních.

Použité zdroje
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.