Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Literatura druhé poloviny 19. století (24 záznamů)

V druhé polovině 19. století nejprve nastoupili tzv. Májovci (Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karolína Světlá, Jakub Arbes), posléze Ruchovci (Josef Václav Sládek, Svatopluk Čech), Lumírovci (Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer). Následovali je autoři kolem Manifestu české moderny (Antonín Sova, Otokar Březina, Josef Svatopluk Machar, Vilém Mrštík) nebo tzv. generace buřičů z přelomu století (Viktor Dyk, Stanislav Kostka Neumann, Fráňa Šrámek, Karel Toman). Patří sem i realističtí autoři jako Alois Jirásek nebo Zikmund Winter. Na konci století začal převládat naturalismus (Karel Matěj Čapek-Chod) a venkovský realismus (Karel Václav Rais, Antal Stašek, Josef Holeček). Moderní české drama tehdy založili Ladislav Stroupežnický a bratři Mrštíkové.

Jakub Arbes

Spisovatel a novinář, známý především jako autor a zakladatel specifického literárního žánru romaneto. Ve své tvorbě se hojně zabýval sociálními a politickými otázkami.

Babiččino údolí

Údolí, kde je situován děj románu Babička Boženy Němcové, jedné z nejznámějších českých spisovatelek.

Karel Matěj Čapek Chod

Prozaik, dramatik a novinář. Svůj osobitý styl našel v ironickém napodobování toho, co jeho současníci brali vážně.

Svatopluk Čech

Básník, v jehož tvorbě vrcholí tradice české veršované povídky 19. století, a prozaik, který vytvořil satirický obraz měšťáka. Náležel k ruchovské generaci a svými obdivovateli byl považován za knížete českého literárního Parnasu.

Karel Jaromír Erben

Spisovatel, básník, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek, významný představitel českého literárního biedermeieru, nejvíce se proslavil jako autor sbírky Kytice z pověstí národních (1853).

Vítězslav Hálek

Básník, prozaik, dramatik, literární a divadelní kritik, fejetonista a novinář. Je jedním z vůdčích představitelů generace májovců. V poezii se věnoval především milostné a přírodní lyrice, v próze se zaměřoval na sociální konflikty české vesnice.

Ignát Herrmann

Spisovatel, humorista a redaktor proslulý svými fejetony, povídkami a romány z pražského prostředí. Mnohá z jeho děl byla využita k filmovému zpracování, především pro svůj barvitý popis atmosféry Prahy.

Karel Hlaváček

Lyrický básník a výtvarník, jeden z nejvýznamnějších představitelů českého symbolismu a dekadence z okruhu časopisu Moderní revue.

Karel Hynek Mácha

Český básník a prozaik, představitel českého romantismu a zakladatel moderní české poezie. Do čítanek se zapsal především jako autor lyricko-epické básně Máj (1836).

Melantrich

Pražské nakladatelství a vydavatelství tuzemské a zahraniční beletrie, poezie i odborné literatury. Mezi první a druhou světovou válkou se stalo jedním z nejvýznamnějších podniků svého druhu.

Ferdinand Břetislav Mikovec

Dramatik a divadelní kritik, který výrazně přispěl k proměně vnímání divadla jako vzdělávací instituce a ke koncepci akceptující jeho uměleckou funkci a hodnotu.

Alois Mrštík

Spisovatel a dramatik, proslavil se zejména jako spoluautor dramatu Maryša, významným literárním počinem je také jeho románová kronika Rok na vsi.

Vilém Mrštík

Spisovatel, dramatik a literární kritik; v jeho díle lze objevit proměnu od realismu přes impresionismus a secesi až k ranému expresionismu. Je také autorem manifestu Bestia triumphans (1897) proti asanaci historického jádra Prahy.

Jan Neruda

Spisovatel a básník, do dějin české literatury se zapsal především jako autor Povídek malostranských (1878) a několika básnických sbírek. Představoval vůdčí osobnost generace Májovců, která se přihlásila k odkazu K. H. Máchy v roce 1858 almanachem Máj.

Teréza Nováková

Prozaička, soustředící se ve svých textech především na zobrazení lidového života ve východních Čechách. Patří mezi významné představitelky českého realismu a ženského emancipačního hnutí.

Gabriela Preissová

Dramatička, prozaička, dramaturgyně Národního divadla. Operní zpracování původně realistického dramatu Její pastorkyňa skladatelem Leošem Janáčkem přineslo jejímu dílu světový ohlas.

Karel Václav Rais

Prozaik a básník, jeden z nejznámějších představitelů českého literárního realismu, tvůrce tzv. venkovské prózy. Realisticky zobrazoval především život v Podkrkonoší a na Českomoravské vrchovině.

Josef Václav Sládek

Básník, publicista a vydavatel časopisu Lumír, také překladatel, jenž do češtiny převedl téměř celé dílo Williama Shakespeara. V jeho textech se prolínají témata tvorby ruchovské a lumírovské generace. Je považován za zakladatele moderní české poezie pro děti.

Ladislav Stroupežnický

Dramatik, první dramaturg pražského Národního divadla, prozaik, propagátor jevištního realismu, jeden z prvních českých autorů sociálně-kritického dramatu.

Karolina Světlá

Spisovatelka, novinářka a zakladatelka českého vesnického románu. Stála u počátků českého ženského hnutí.

Zobrazeno 1 - 20 záznamů
z celkového počtu 24

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.