Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Karolina Světlá

Karolina Světlá

Spisovatelka, novinářka a zakladatelka českého vesnického románu. Stála u počátků českého ženského hnutí.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*24. 2. 1830 Praha – 7. 9. 1899 Praha

Karolině Světlé (rozená Johana Nepomucena Rottová, pseudonym Světlá si zvolila podle manželova rodiště Světlá v Podještědí) se dostalo německé výchovy a do kontaktu s pražským vlasteneckým prostředím přišla až ve čtrnácti letech. Silně na ni zapůsobilo seznámení s Boženou Němcovou, ve které viděla ideál ženy, jež se nebojí jít za svými uměleckými plány. Ještědsko poprvé navštívila roku 1853 a dalších patnáct let se tam pravidelně vracela.

Světlá poprvé veřejně vystoupila povídkou Dvojí probuzení (1858), otištěnou v almanachu Máj. V raných pracích publikovaných především na přelomu 50. a 60. let lze objevit příznačný rys její pozdější tvorby – obětavé mravní poslání ženských hrdinek. Proslavila se díky svým příběhům z pražského prostředí: První Češka (1861), kde se protagonistka v poněmčené Praze stala uvědomělou Češkou a matkou bojovníků na pražských barikádách roku 1848, a Zvonečková královna (1872). Posléze se prosadila především jako tvůrkyně českého vesnického románu (k jejímu odkazu se později hlásili ruralisté). Autor tohoto označení Jan Neruda se domníval, že po idylizující Němcové vnesla do obrazu českého venkova problematiku moderního člověka. Zároveň byla při zobrazování venkovského života často velmi nekritická a stavěla ho hodnotově výš než pražskou společnost. První velká próza Světlé z Podještědí nese název Vesnický román (1867), další dílo Kříž u potoka (1868) líčí širší mravní konflikt, kde protagonistka Evička až po zřeknutí se lásky k bratrovi svého muže najde klid a štěstí. Podobně šťastný konec má i román Kantůrčice (1868), který je plný národopisného koloritu. Světlá též působila jako novinářka, zaměřovala se na postavení ženy ve společnosti. Založila tzv. Ženský výrobní spolek český, stála prakticky u počátků Amerického klubu dam a po desetiletí spoluutvářela jeho program.

Použité zdroje
BALAJKA, Bohuš et al. Přehledné dějiny literatury 1. Dějiny literatury české a slovenské s přehledem vývojových tendencí světové literatury. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 463 s. Knižnice všeobecného vzdělání. Kostka.
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.