Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Jindřich Korutanský

Jindřich Korutanský

Hrabě tyrolský a vévoda korutanský v letech 1295–1335, český král v letech 1306 a 1307–1310. První český panovník, který nepocházel z dynastie Přemyslovců.


Jindřich Korutanský - malba od neznámého autora. Místo: Zámek Ambras, Autor: Daderot, licence Creative Commons CC0 1.0 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Henry_VI%2C_Duke_of_Carinthia.jpg
Podrobné informace

*1265 – 2. 4. 1335 hrad Tyrol, Tyrolsko (dnešní Rakousko)

Jindřich Korutanský byl synem tyrolského hraběte Menharda II., který zároveň vládl i v Korutanech a Kraňsku. Na počátku roku 1306 se oženil se sestrou českého krále Václava III. Annou Přemyslovnou a byl pověřen správou země po dobu králova tažení v Polsku. Po Václavově smrti, která zároveň znamenala vymření královské linie Přemyslovců po meči, byl Jindřich českou šlechtou zvolen novým králem. Proti jeho kandidatuře však vystoupili Habsburkové v čele s římským králem Albrechtem I. a pomocí vojenské intervence jej donutili ještě téhož roku utéci z Čech. Na český trůn byl následně dosazen Albrechtův syn Rudolf I. Habsburský, který však již následujícího roku zemřel.

Po Rudolfově smrti neuznala česká šlechta habsburské nároky a zvolila za krále opět Jindřicha. Tentokrát korutanský vévoda dokázal český trůn vůči Habsburkům uhájit, ale pouze za cenu vyčerpání svých finančních rezerv a zástavy většiny královského majetku. Svou neschopností splácet nahromaděné dluhy a nastolit v zemi řád si postupně znepřátelil většinu představitelů šlechty i církve, kteří si stěžovali také na časté rabování neoblíbených králových žoldnéřů. Část čelných představitelů země se nakonec ve snaze zajistit zemi silného panovníka dohodla v roce 1309 s novým římským králem Jindřichem VII. Lucemburským na nástupu jeho syna Jana Lucemburského na český trůn. Jindřich Korutanský byl následujícího roku sesazen a po krátké válce s Lucemburky donucen zemi opustit. Nadále užíval titul českého krále, ale až do své smrti vládl již pouze v Tyrolsku, Korutanech a Kraňsku. Ačkoliv zdaleka nebyl neschopným a nezpůsobilým vládcem, jak jej vylíčil kronikář Petr Žitavský a většina pozdější české historiografie, nedisponoval dostatečným mocenským zázemím ani politickou prozíravostí, aby složitou situaci země po vymření Přemyslovců stabilizoval. Toho i přes některé obtíže nakonec dosáhli až mnohem lépe zajištění Lucemburkové.

Použité zdroje
RYANTOVÁ, Marie, ed., VOREL, Petr, ed. a ANTONÍN, Robert. Čeští králové. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2008. 583 s., [8] s. barev. obr. příl. Historická paměť. Velká řada; sv. 16. ISBN 978-80-7185-940-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.