Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Středověk (86 záznamů)

Albrecht II. Habsburský

Český, uherský a římský král v letech 1438–1439, rakouský vévoda v letech 1404–1439. Po Rudolfu I. Habsburském byl druhým představitelem rodu Habsburků na českém trůně.

Anna Lucemburská

Dcera Karla IV., anglická královna v letech 1382–1394. Byla jedinou anglickou panovnicí českého původu. Pro svoji dobrotu a milosrdnost je v anglické lidové tradici známa jako „dobrá královna Anna“.

Archeologie časně slovanského období

Studium hmotné kultury skupiny, jež na české území začala pronikat zejména od 6. století a ke které se současný český národ hlásí jako ke svému etnickému základu.

Archeologie Velké Moravy

Označení pro studium hmotných pramenů prvního známého stabilního státního útvaru západních Slovanů, který vznikl v 9. století.

Bedřich (kníže)

Český kníže v letech 1172–1173 a podruhé v letech 1178–1189. Slabý vládce, jehož závislost na římském císaři vyústila ve vážné ohrožení územní celistvosti českého státu.

Bitva na Moravském poli

Slavná bitva, v níž byl 26. 8. 1278 poražen a zabit český král Přemysl Otakar II. Tragicky tak skončil jeho pokus vybudovat ve střední Evropě mocnou říši.

Bitva na Vítkově

Jedna z nejznámějších bitev husitských válek. Odehrála se 14. 7. 1420 u Prahy na vrchu Vítkov a i přes nevelký počet zúčastněných bojovníků výrazně přispěla k nezdaru první křížové výpravy proti husitům.

Bitva u Domažlic

Bitva mezi husitskými vojsky a účastníky čtvrté křížové výpravy proti husitům, která se odehrála 14. 8. 1431 mezi městy Domažlice a Kdyně. Drtivá porážka křižáckého vojska otevřela cestu k zahájení mírových jednání a k ukončení husitských válek.

 

Bitva u Chlumce (1126)

Bitva mezi vojsky českého knížete Soběslava I. a římského krále Lothara III., která proběhla 18. 2. 1126 nedaleko hradiště u obce Chlumec u Ústí nad Labem. Jedna z nejznámějších bitev z období českého knížectví.

Boleslav Chrabrý

Polský kníže v letech 992–1025 a v roce 1025 první polský král. V letech 1003–1004 vládl také jako kníže český. Patří k nejvýznamnějším středověkým panovníkům Polska, na přelomu prvního a druhého tisíciletí zároveň výrazně zasáhl do českých dějin.

Boleslav I.

Český kníže v letech 935–967/972. Kvůli četným násilným činům, mimo jiné vraždě svého bratra sv. Václava, získal přízvisko „Ukrutný“. Svojí silnou, téměř 40 let trvající vládou výrazně přispěl k upevnění české státnosti.

Boleslav II.

Český kníže v letech 967/972–999. Přes počáteční úspěchy přivedla jeho vláda český stát do první vážné krize.

Boleslav III.

Český kníže v letech 999–1002 a  krátce v roce 1003. Jeho násilná vláda a závislost na okolních panovnících prohloubily krizi českého státu na přelomu prvního tisíciletí.

Bořivoj I.

První historicky doložený český kníže z rodu Přemyslovců. Přijal křest a položil základy českého středověkého státu.

Bořivoj II.

Český kníže v letech 1100–1107 a 1117–1120. Jeho vláda znamenala počátek dlouhého období bojů o trůn mezi Přemyslovci, do kterých ve stále větší míře zasahovali římští panovníci.

Břetislav I.

Český kníže v letech 1034–1055, který byl pro svou udatnost nazýván „český Achilles“. Patří k nejvýznamnějším reformátorům raně středověkého českého státu.

Břetislav II.

Český kníže v letech 1092–1100, první ze čtyř synů Vratislava II., kteří v následujících desetiletích usedli na knížecí stolec.

Čelákovičtí upíři

Kosterní nálezy v obci Čelákovice (okres Praha-východ) pocházející ze 13.–14. století, které byly mylně považovány za pozůstatky protivampyrických opatření na středověkém pohřebišti. Jedná se o pohřebiště lidí, jež neměli nárok na obvyklý pohřeb.

Hradská soustava

Správní systém českého státu od 10. do první poloviny 13. století tvořený soustavou knížecích hradů. Obdobná forma správy existovala i v Uhrách a Polsku.

Mistr Jan Hus

Středověký kazatel, náboženský myslitel a pedagog. Usiloval o nápravu církve a byl za své názory upálen. Jeho učení je považováno za jeden z prvních kroků ke vzniku evropské reformace.

Zobrazeno 1 - 20 záznamů
z celkového počtu 86

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.