Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Jindřich Štyrský

Jindřich Štyrský

Malíř a grafik, největší představitel meziválečné avantgardy a surrealismu v české kultuře, spoluzakladatel surrealistických skupin a artificialismu (spolu s Toyen). Uplatnil se také jako fotograf, ilustrátor, básník a teoretik.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*11. 8. 1899 Dolní Čermná u Kyšperka (dnešní Letohrad) – 21. 3. 1942 Praha

Po ukončení pražské Akademie výtvarných umění (AVU) byl Jindřich Štyrský členem uměleckého svazu Devětsil, Spolku výtvarných umělců Mánes (1932–1942) a také ředitelem Osvobozeného divadla (1928–1929). V té době úzce spolupracoval se spisovatelem Vítězslavem Nezvalem. Jeho počáteční tvorba byla inspirována expresionismem a Picassovým kubismem, převážně však tvořil v duchu surrealismu. Jeho tvorbu velmi ovlivnilo setkání s Condem de Lautréamontem, ale také smrt jeho nevlastní sestry, se kterou měl velmi blízký vztah (Emilie přichází ke mně ve snu). Během svého pobytu v Paříži (1925–1928) spolu s Toyen založili českou variantu surrealismu, artificialismus, který propojoval surrealismus s českým poetismem a zobrazoval nadvědomý svět (na rozdíl od surrealistického světa podvědomého). Po návratu do Prahy se podílel na založení Surrealistické skupiny (1934) ve spolupráci s Toyen, básníky Jindřichem Heislerem a Vítězslavem Nezvalem, psychoanalytikem Bohuslavem Broukem a teoretikem a kritikem Karlem Teigem.

Štyrského výtvarná tvorba byla vědomým aktem i přesto, že ve svých obrazech uplatňoval metodu iracionality. Důležitou inspirací mu byly sny a jejich prožitek (cyklus Kořeny, Kniha Snů). Jeho tvorba byla plná erotiky a smrtelného zániku s typickými melancholickými rysy. Dalšími příznačnými rysy jsou projevy ironie a černého humoru s absurditou a úzkostí existence. Štyrský se věnoval fotografickým pracím, ve kterých zachycoval surrealistické ovzduší Prahy. Průkopnicky využíval metodu barevné koláže. Pracoval na vytvoření knižních přebalů a ilustrací. Věnoval se také literatuře, psal manifesty, kritiky, životopisné studie a básně. Jeho nejznámějším dílem se stala kniha Život J. A. Rimbauda (1930). Redigoval revue Odeon (1929–1930), založil erotickou Edici 69 a působil jako redaktor Erotické revue, kterou vydával od roku 1930 a která zažila svůj návrat v roce 2001 v pražském nakladatelství Torst. Dnes jeho díla patří mezi sběrateli k nejcennějším a nejvyhledávanějším.

Použité zdroje
BYDŽOVSKÁ, Lenka, SRP, Karel a DRURY, Richard, ed. Jindřich Štyrský. 1st ed. Praha: Argo, 2007. 587 s. ISBN 978-80-257-0300-7.
DOLANSKÁ, Karolína et al. České moderní a současné umění 1890-2010. V Praze: Národní galerie, 2010. 2 sv. ISBN 978-80-7035-325-7.
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
ŠTYRSKÝ, Jindřich. Jindřich Štyrský: 1899-1942: průvodce výstavou: Galerie hlavního města Prahy = City Gallery Prague: Dům U Kamenného zvonu = Stone Bell House: 30.5.-9.9.2007. 1. vyd. Praha: Vydalo nakl. KANT ve spolupráci s nakl. Argo, 2007. 54 s. ISBN 978-80-86970-40-0.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.