Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Jiří Kylián

Jiří Kylián

Světově proslulý český choreograf žijící v Holandsku, umělecký ředitel, tanečník, scénograf, taneční pedagog a mecenáš, jedna z klíčových osobností moderního scénického baletu.


Jiří Kylián. ČTK/Halász Tomáš
Podrobné informace

*21. 3. 1947 Praha

Jiří Kylián se narodil v Praze do rodiny vysoce postaveného bankovního úředníka Václava Kyliána a tanečnice Markéty Kyliánové, rozené Peštové, známé jako dětská hvězda Rita-Rita. Základy taneční průpravy získal Kylián v baletní přípravce Národního divadla v Praze a následně pokračoval studiem na Pražské taneční konzervatoři (1962–1967) v ročníku Zory Šemberové. Během stipendijního pobytu na Royal Ballet School v Londýně (1967) zaujal Johna Cranka, tehdejšího uměleckého ředitele německého souboru Stuttgart Ballet, který hledal mladé tanečníky se zájmem o choreografickou tvorbu.

Po srpnové okupaci Československa v roce 1968 se Kylián rozhodl k emigraci do Západního Německa. Svoji taneční kariéru zahájil právě pod vedením Johna Cranka ve Stuttgart Ballet (1968–1975), kde mu bylo umožněno představit své kratší choreografické prvotiny. Mezinárodní věhlas v tanečním světě získal až po přechodu do holandského tanečního souboru Nederlands Dans Theater (NDT), kde jako rezidenční choreograf a později i umělecký ředitel působil více než tři desetiletí (1975–2009) a vytvořil pro něj na 80 choreografií.

Prvním velkým Kyliánovým úspěchem se souborem NDT byla divácky atraktivní Sinfonietta (1978), podkreslená hudbou českého skladatele Leoše Janáčka, choreograficky vycházející z neoklasické baletní formy, jež byla založena na fluiditě pohybu tanečního souboru v absolutním souladu s hudbou. K nejúspěšnějším pracím dále patří Psalmensymfonie (1978) a Svadebka (1982) na hudbu Igora Stravinského a inovativní Stamping Ground (1983), ovlivněný performativním aspektem aboriginského tance. Styl pozdějších Kyliánových choreografií se posunul k tanečně-divadelní abstrakci. V případě choreografií Sechs Tänze (1986) a Petite Mort (1991) docílil dekonstrukcí tanečních technik na minimalistické scéně zvýraznění vnitřního napětí Mozartovy hudby. Dramatičnost je postavena na kontrastu intenzivních sledů pohybu a dynamických póz dotvářejících efekt pohybového komična.

Jako umělecký šéf se soustavně věnoval pedagogické práci. Jeho průlomové rozhodnutí rozšířit organizační strukturu Nederlands Dans Theater o podsekce juniorskou (NDT II 1990) a seniorskou (NDT III 1991) umožnilo nový typ taneční koncepce a rozvíjení tanečního souboru skrze vícegenerační trénink. Dále přispělo k etablování NDT jako špičky evropské taneční scény a Kyliána jako choreografa udávajícího směr modernímu baletu.

O mezinárodním renomé Jiřího Kyliána svědčí desítky inscenací jeho choreografických děl na předních světových scénách v Evropě, Americe a Asii a řada prestižních ocenění, mezi které patří anglická cena Lawrence Oliviera (2000), členství ve Francouzské akademii věd (2018) či čestný doktorát Juilliard School v New Yorku. V Československu své choreografie představil již v průběhu 80. let při zájezdech NDT (1982, 1985, 1989), ale trvaleji se v kulturním životě své vlasti mohl angažovat až po pádu komunistického režimu. Prostřednictvím Kyliánovy nadace podporoval od roku 1989 vzdělávání tanečníků, stál u zrodu tanečního festivalu Tanec Praha a podílí se na propagaci českého moderního tance ve světě.

 

 

Videa (3 videí)
Jiří Kylián Petite Mort

Jiří Kylián Sechs tänze

Four works by Jiří Kylián

Použité zdroje
HOLEŇOVÁ, Jana, ed., 2001. Český taneční slovník: tanec, balet, pantomima. 2001. Praha: Divadelní ústav. ISBN 80-700-8112-0, s. 166–168
LANZ, Isabella, 2011. Různé břehy: choreograf Jiří Kylián mezi Haagem a Prahou. Praha: Institut umění - Divadelní ústav. ISBN 978-80-7008-267-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.