Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Josef Svatopluk Machar

Josef Svatopluk Machar

Básník, prozaik, publicista a politik známý jako jeden z iniciátorů České moderny, spolu s F. X. Šaldou je též autorem jejího manifestu. Jeho styl se od předchozí rétorické lumírovské a ruchovské generace liší výrazným vyzdvihováním aktuálních společenských otázek.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*29. 2. 1864 Kolín – 17. 3. 1942 Praha

Josef Svatopluk Machar navštěvoval Akademické gymnázium v Praze, kde byl jeho spolužákem i budoucí významný kritik František Xaver Šalda. Po konfliktu s katechetou přešel na gymnázium v Jindřišské ulici a zde roku 1886 odmaturoval. O tři roky později získal místo ve vídeňském Ústavu pro pozemkový úvěr. Odtud bedlivě sledoval český politický a literární život. Jeho kritika Vítězslava Hálka se stala impulsem pro vznik České moderny. Za války působil v protirakouském odboji. Roku 1916 byl vězněn, oficiálně pro své básně ve sbírce Krůpěje (1915). Ke konci první světové války se na přání Tomáše Garrigua Masaryka vrátil do Prahy a postupně vystřídal několik veřejných funkcí. S prvním československým prezidentem se ve 20. letech názorově rozešel a stal se zastáncem nacionalistické politiky. Téměř celý život se neustále podílel na různých kulturních a politických aktivitách, angažoval se mimo jiné v protivládní politice na Podkarpatské Rusi. Zemřel náhle na srdeční chorobu ve své vile v pražské Troji.

Svou tvorbou Machar přispěl k prozaizaci české poezie. Veršovaným románem Magdalena (1894) s odkazem na biblickou postavu prostitutky Marie Magdaleny upozornil na postavení žen v tehdejší společnosti. Po rozpadu České moderny se odvrátil od současných témat k historické látce. Ve sbírkách V záři helénského slunce (1906) nebo Jed z Judey (1906) spatřuje vrchol lidských dějin v antice a počátek úpadku připisuje nástupu křesťanství. Po první světové válce se v jeho poezii objevuje nadšení ze založení samostatného státu, které záhy vystřídá zklamání, jež se znatelně projevuje ve sbírce Tristium Praga I-C (1926). Jeho prozaická tvorba je kromě povídek výrazně zastoupena fejetony, které pravidelně publikoval i knižně.

Použité zdroje
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.
OPELÍK, Jiří, ed. et al. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1. vyd. Praha: Academia, 1985-2008. 7 sv. ISBN 80-200-0797-0.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.