Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Josef Váchal

Josef Váchal

Malíř, grafik a spisovatel, věnoval se rovněž sochařství a řezbářství, byl nadaným kreslířem, ilustrátorem a typografem, vytvořil původní písma a vynalezl nové grafické postupy.


Autor: Martin wolf, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_V%C3%A1chal_(1884-1969).jpg
Podrobné informace

*23. 9. 1884 Milaveč u Domažlic – 10. 5. 1969 Studeňany u Jičína

Josef Váchal měl složité dětství a téměř celý život se potýkal s existenčními problémy. Po příchodu do Prahy pracoval jako učeň v dílně knihaře Jindřicha Weitzmanna. Na doporučení svého strýce Mikoláše Alše studoval na soukromých uměleckých školách. Během studia se nechal ovlivnit tvorbou Edvarda Muncha. Mezi jeho velké zájmy a umělecké inspirace patřily spiritismus a mystika. K načerpání inspirace také často docházel na patologický ústav. Při práci na svých karikaturách a parodických kresbách si pohrával i s anarchismem. Experimentoval s drogami, které do velké míry ovlivnily jeho vnímání reality a tvorbu. Na jeho literární činnost měly také velký vliv silné zážitky z první světové války. Hodně se zajímal o staré knihy a barokní literaturu. Rozsáhlá výstava jeho dřevorytů (1934) nevyvolala očekávaný ohlas a byla příčinou Váchalova značného zklamání. Umělec se často potýkal s nepřijetím svého díla v české kultuře a po přestěhování do Studeňan (1940) se uzavřel do sebe, téměř s nikým se nestýkal a věnoval se výhradně umělecké tvorbě.

Váchal vytvářel olejomalby, kresby tuší, řezby, knižní ilustrace, dřevoryty a tiskl i svoje knihy. Zajímavým projektem se stala výzdoba domu Josefa Portmana v Litomyšli. Zhotovil ilustrace pro Josefa Floriana a Jakuba Demla (Hrad smrti) a jeho nejznámější literární dílo představoval parodický Krvavý román (1924). Rozsáhlým a nejvýznamnějším uměleckým dílem se stal cyklus rozměrných barevných dřevorytů s básnickým doprovodem Šumava umírající a romantická (1931). Díky své grafické tvorbě je dnes Váchal řazen mezi nejvýznamnější české symbolisty. V jeho expresivně naladěných fantaskních a dokonce démonických pracích jsou patrné prvky secese a zřejmý vliv spiritismu. Tematicky se vyznačoval určitou dekadencí, nejčastěji pracoval s temnem, bizarními obrazy pekla či utrpením. Josef Váchal spoluzakládal uměleckou skupinu Sursum, která byla ovlivněna symbolismem. Později se podílel i na vzniku revue Veraikon.

Použité zdroje
DOLANSKÁ, Karolína et al. České moderní a současné umění 1890-2010. V Praze: Národní galerie, 2010. 2 sv. ISBN 978-80-7035-325-7.
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
RAKUŠANOVÁ, Marie. Josef Váchal - magie hledání. Vyd. 1. Praha: Paseka, ©2014. 302 s. ISBN 978-80-7432-506-9.
VÁCHAL, Josef a HRUŠKA, Petr, ed. Josef Váchal - exlibris a jejich adresáti. [Praha]: Jan Placák - Ztichlá klika, 2016. 315 stran. ISBN 978-80-88047-03-2.
VÁCHAL, Josef a JIRMUSOVÁ LAZAROWITZ, Hana. Josef Váchal. Český Krumlov: Egon Schiele Art Centrum, [2015], ©2015. 147 stran. ISBN 978-80-86789-20-0.
VÁCHAL, Josef. Seznamte se s Josefem Váchalem: napsal, vyryl, vytiskl a svázal: Muzeum Blanenska, p.o., 30.6.-2.10.2016. Blansko: Muzeum Blanenska, 2016. 65 stran. ISBN 978-80-86951-27-0.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.