Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
K(lub) 231

K(lub) 231

Organizace politických vězňů, kteří byli uvězněni komunistickým režimem v Československu od roku 1948 do začátku 60. let 20. století.


ČTK/Krumphanzl Michal
Podrobné informace

V roce 1960 chtěl československý stát demonstrovat úspěchy prvních patnácti let budování socialismu vyhlášením rozsáhlé amnestie. V průběhu šedesátých let 20. století bylo omilostněno na několik tisíc vězňů, z amnestie bylo nicméně vyloučeno kolem tří tisíc vězňů považovaných za inspirátory protistátní činnosti. To, že nedošlo k rehabilitaci nespravedlivě odsouzených, se stalo podnětem pro založení organizace politických vězňů s názvem Klub bývalých politických vězňů (Klub 231, K 231). Spolek sdružoval politické vězně uvězněné komunistickým režimem v Československu od roku 1948 do začátku 60. let 20. století. Byl založen v roce 1968 a dostal název podle zákona na ochranu lidově demokratické republiky č. 231/1948 Sb., na jehož základě byla většina těchto vězňů odsouzena (zákon byl vytvořen tak, aby se do něj vešel v podstatě kdokoli, koho „bylo třeba” odsoudit).

Komunistická propaganda považovala činnost této organizace za kontrarevoluční a protistátní. Podle dobového výkladu byla cílem tohoto spolku likvidace socialistického systému. Organizace usilovala o rehabilitaci bývalých politických vězňů, ta se jí však vzhledem k velice krátké době existence nepodařila –činnost klubu byla po pěti měsících po invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 zakázána. Řada představitelů K 231 emigrovala.  Do roku 1989 komunistické vedení pohlíželo na bývalé politické vězně jako na zločince. V roce 1990 na činnost této organizace navázala Konfederace politických vězňů Československa (v současnosti Konfederace politických vězňů České republiky).

Použité zdroje
EISLER, Jerzy et al. Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro: sborník k mezinárodní konferenci pořádané v Praze ve dnech 7.-9. září 2008. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009. 279 s. ISBN 978-80-87211-23-6.

HOPPE, Jiří. Opozice '68: sociální demokracie, KAN a K 231 v období Pražského jara. Praha: Prostor, 2009. ISBN 978-80-7260-216-2.

Bursík, Tomáš -
Klub 231, ministerstvo vnitra a jeho analytický odbor v roce 1968. Bursík, Tomáš. In:Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro : sborník k mezinárodní konferenci pořádané v Praze ve dnech 7.-9. září 2008 / Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2009 s. 101-106.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.