Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Moderní epocha (65 záznamů)

Akce K a Akce Ř

Série násilných akcí vedených komunistickým režimem v roce 1950 proti mužským i ženským řeholním řádům v Československu, které vyústily v jejich faktickou likvidaci.

Benešovy dekrety

Mimořádná zákonná opatření a normy z let 1940–1945. Veškeré dekrety byly autorizovány prezidentem Edvardem Benešem a sloužily jako opatření k zajištění kontinuity práva během válečných let a poválečné společenské krize. Byly právní reakcí na kolaboraci.

Církev československá husitská

Církev vzniklá v důsledku rozkolu v katolické církvi na začátku 20. století. Ideově odkazuje k české křesťanské tradici, včetně české reformace.

Česká kolaborace 1939 – 1945

Aktivity českých občanů, sloužících k přímé podpoře ideologického působení Třetí říše. Oficiální vystoupení jisté části české mediální a politické reprezentace poskytující německému válečnému úsilí zdání legitimity a domácí podpory. 

České dějepisectví 20. století

Období největšího rozvoje české historické vědy. Ve 20. století se témata samostatné české historiografie dotýkala řady oblastí politiky, veřejné diskuse a zájmu a definovala způsob, jakým česká občanská společnost utvářela svoji historickou paměť. 

České osvícenství

Česká variace nejvýznamnějšího mezinárodního intelektuálního proudu druhé poloviny 18. století. Osvícenské ideály formovaly první generaci národních buditelů a umožnily položit základy moderního českého jazyka a kritické historiografie.

Československá destalinizace 1956–1968

 Způsob vyrovnání se s represivní minulostí českého stalinismu, politickými procesy, kultem osobnosti a radikální sovětizací. Soubor legálních zásahů a sociálních procesů, jimiž si československá veřejnost od roku 1956 osvojovala humanistický socialismus.

Československé meziválečné opevnění

Soustava betonových pevností a pevnůstek budovaná v letech 1935–1938 na obranu Československa před útokem Německa, Polska a Maďarska. Dnes je nejviditelnějším symbolem odhodlání tehdejší společnosti bránit svoji zemi proti Hitlerově agresi.

Druhá republika

Označení pro státní a politický útvar bývalého Československa v rozmezí od počátku října 1938 do 15. března 1939. Forma státu, vzniklá na základě přijetí Mnichovské dohody ze září 1938. Politická kultura útvaru se vyznačovala konzervativní autoritářskou linií.

Alois Eliáš

Československý generál, účastník protirakouského i protinacistického odboje, předseda protektorátní vlády. Za svou spolupráci s československým odbojem byl nacisty popraven.

Evangelikální hnutí v českých zemích

Hnutí navazující v českých zemích na působení především americké misie v 19. století. Většina evangelikálních církví je v ČR sdružena v České evangelikální alianci.

 

František Fajtl

Vojenský letec za druhé světové války a spisovatel. Zúčastnil se bojů na západní i východní frontě a svými četnými knihami přispěl k rozšíření povědomí o zásluhách československých letců u širší veřejnosti.

Josef František

Letec a účastník boje proti nacismu ve druhé světové válce. Byl jedním z nejúspěšnějších pilotů Royal Air Force (RAF) v bitvě o Británii.

 

František Tomášek

Arcibiskup pražský a primas český v období tzv. normalizace a následné sametové revoluce. Významný je také jeho přínos v oblasti katechetiky.

Biskup Gorazd (Matěj Pavlík)

Iniciátor založení české větve pravoslavné církve a její první biskup. V roce 1942 byl v souvislosti s atentátem na Reinharda Heydricha popraven nacisty. Je svatořečen jako mučedník.

Emil Hácha

Český právník a státník, prezident senátu Nejvyššího správního soudu Československa, prezident Česko-Slovenské republiky a státní prezident protektorátu Čechy a Morava.

Gustáv Husák

Československý politik a osmý prezident Československa. Bývá označován jako normalizační prezident.

Charta 77

Nejvýznamnější nezávislá občanská protestní iniciativa v Československu po roce 1968. Vznikla na základě tzv. helsinského závěrečného aktu o dodržování lidských práv z roku 1975. Charta 77 se stala symbolem morálního odporu proti komunistickému režimu.

Interbrigadisté a československá účast ve španělské občanské válce

Českoslovenští dobrovolníci, kteří bojovali ve španělské občanské válce (1936–1939) na straně republikánské vlády. Mnozí z nich později výrazně zasáhli do českých dějin. Kromě toho bylo ve Španělsku nasazeno také nemalé množství československých zbraní.

Jezuité v českých zemích

Řád, jenž přišel do českých zemí v 16. století. V oblasti školství rozvinul velice moderní pedagogickou praxi. Kvůli své sepjatosti s habsburským královským rodem bývá ovšem v české společnosti vnímán kontroverzně.

Zobrazeno 1 - 20 záznamů
z celkového počtu 65

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.