Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Kostel sv. Jakuba v Jakubu

Kostel sv. Jakuba v Jakubu

Románský jednolodní tribunový kostel z 12. století nedaleko Kutné Hory. Je unikátní svou sochařskou výzdobou, nejrozsáhlejším dochovaným souborem románských plastik v České republice.


Kostel sv. Jakuba v Jakubu. Autor: Palickap, licence CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jakub,_kostel,_celkov%C3%BD_pohled.jpg
Podrobné informace

Nejstarší zpráva o kostelu sv. Jakuba pochází z roku 1165, kdy byl slavnostně vysvěcen jeho oltář. Zakladatelkou byla jistá Marie se syny Slaviborem a Pavlem z dosud neznámého šlechtického rodu. Svou podobou se řadí k tzv. tribunovým kostelům, které byly ve 12. století stavěny v blízkosti panských dvorců jako soukromé kostely a přímo s nimi byly spojeny. Jednalo se obvykle o jednolodní podélné stavby s věží, v jejichž západní části se nacházela podklenutá tribuna, odkud mohlo panstvo sledovat bohoslužbu odděleně od ostatních. Kostel sv. Jakuba však nad nimi vyniká svojí bohatou vnější výzdobou, k níž náleží množství obloučkových vlysů, slepých arkád a dalších plastických prvků. Jeho současná podoba je z větší části výsledkem puristické rekonstrukce z druhé poloviny 19. století.

Na jižním průčelí kostela zůstala do dnešních dnů zachována původní sochařská výzdoba. Ta je v kontextu české románské architektury zcela ojedinělá, neboť sochy se zde při výzdobě chrámů s výjimkou vstupních portálů téměř neuplatňovaly. Tvoří ji soubor dvanácti reliéfů postav, z nichž osm je zachováno v relativní úplnosti. V horní části kostela se nacházejí postavy svatého Jakuba a donátorů kostela, které po stranách obklopují postavy biskupa, rytíře a opata. Jejich identifikace je dosud značně nejasná, byť obvykle bývají ztotožňovány s českými zemskými světci – sv. Vojtěchem, sv. Prokopem a sv. Václavem. Středem výzdoby spodní části je vstupní portál se sochami sv. Petra a Pavla po stranách. V tympanonu tohoto portálu se nachází reliéf žehnajícího Krista s anděly. Není dosud jisté, odkud celý soubor pochází. Mohl být vytvořen v Čechách, nelze však ani vyloučit, že byl do Jakubu přivezen z jiného kostela v  Severní Itálii nebo v Sasku, s jejichž výzdobou vykazuje stylovou podobnost.

 

 

 

Použité zdroje
BENEŠOVSKÁ, Klára et al. [10 století architektury. 1], Architektura románská. Vyd. 1. Praha: Správa Pražského hradu, 2001. 183 s. ISBN 80-86161-34-X.
MERHAUTOVÁ, Anežka a TŘEŠTÍK, Dušan. Románské umění v Čechách a na Moravě. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1983. 362 s. České dějiny; sv. 57.
KOLÁŘOVÁ, Šárka. Románský kostel svatého Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Diplomová práce na KTF UK, obhájeno 10.9.2008.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.